Sportfondsen en Laco gaan samen voor een vitaal Nederland

 

Oirschot | Amsterdam, 2 november 2021 – De directies van Laco en Sportfondsen hebben vandaag bekendgemaakt dat beide organisaties stappen gaan zetten om één bedrijf te worden. De krachten van beide organisaties worden gebundeld tot 1 sterke landelijke partner op het gebied van het beheer en de exploitatie van multifunctionele sport-, recreatie- en welzijnsaccommodaties.

 

Met meer dan 300 exploitaties voor sport, recreatie en welzijn, ruim 3.500 medewerkers, en 20 miljoen bezoekers per jaar zetten Sportfondsen en Laco zich in voor iedereen die vitaal wil zijn, of dat wil worden. Een uitstekende infrastructuur voor sport en welzijn is van groot belang voor de vitaliteit van bewoners in iedere gemeente. Daar dragen Sportfondsen en Laco al bijna 100 jaar aan bij en dat blijft de nieuwe organisatie ook in de toekomst doen. Door de krachten te bundelen bouwen we aan een sterke organisatie die de uitdagingen van nu en in de toekomst, zoals duurzaamheid, stijgende energiekosten en krapte op de arbeidsmarkt, het hoofd kan bieden. Voor het personeel heeft het samengaan geen gevolgen, zij blijven onder dezelfde voorwaarden in dienst van hun huidige werkgever. Samen vormen wij een solide organisatie die lokaal de gemeente en haar bewoners verbindt. Wij zetten ons ook in de toekomst in voor een gastvrije ontvangst en een aantrekkelijk aanbod in onze accommodaties.

 

Bert Lavrijsen, algemeen directeur Laco:

“Een uniek moment voor een unieke kans. De krachtenbundeling met alle mensen in beide organisaties is ons vertrekpunt. Het benutten van elkaars kennis, producten en dienstverlening is een kans. De efficiency die we bereiken door schaalgrootte is een belangrijke stap voor een toekomstbestendige relatie met al onze klanten. Voor gemeenten willen wij de solide beheerder en exploitatiepartner blijven met de juiste condities. Samen bieden wij onze partners een groter bezoekersbereik en een betere landelijke dekking. Onze accommodaties bieden onze gasten een aanbod sport, beweging en plezier dat continu verrassend is. Alles om Nederland nog vitaler te maken en dat kunnen Laco en Sportfondsen samen beter en ook eerder bereiken.”

 

Erik Tromp, algemeen directeur Sportfondsen:

“Ik ben bijzonder verheugd en trots dat twee prachtige bedrijven de krachten bundelen voor een duurzame toekomst. De bedrijfscultuur van Laco past goed bij ons DNA. Wij zijn ondernemend, solide en wij delen dezelfde langetermijnvisie. De optelsom van geografische spreiding, kennis, ervaring en schaalgrootte, maakt ons krachtiger als partner voor exploitatie en dienstverlening. We doorlopen de komende tijd een zorgvuldig proces om met elkaar naar de nieuwe situatie toe te groeien. Ik kijk ernaar uit om samen onze missie ‘Voor een vitaal Nederland’ waar te maken.”

 

Over Laco

Laco beheert en exploiteert in Nederland sinds 1987 40 multifunctionele sport- en vrijetijdsaccommodaties voor eigen rekening en risico. We hebben vanuit onze jarenlange ervaring een onderscheidend concept ontwikkeld en dragen een heldere visie uit. Daarbij koesteren we onze pioniersgeest, die ons prikkelt onszelf voortdurend te verbeteren op het gebied van productaanbod en productkwaliteit.

www.laco.eu

 

Over Sportfondsen
Bij Sportfondsen staan we iedere dag in de startblokken om ons in te zetten voor een vitaal Nederland. Dat doen we vanuit onze accommodaties samen met en voor gemeenten, maatschappelijke partners en bezoekers. Wij geloven dat iedereen vitaal kan zijn door in beweging te komen. Want van bewegen, alleen of samen, krijg je energie. En plezier. Wat in 1923 begon, inspireert ons anno nu nog steeds. Sportfondsen-oprichter Han Bierenbroodspot bedacht bijna 100 jaar geleden een systeem waarmee Amsterdammers spaarden voor het eerste Sportfondsenbad in Amsterdam-Oost. Hij legde daarmee ook direct de basis voor het stimuleren van sport en bewegen. Dat motiveert ons ook in het heden en geeft ons energie die we met plezier doorgeven.

www.sportfondsen.nl

Start a Conversation

Hi! Click one of our member below to chat on Whatsapp

Support – Anne

Support – Anne

Anne

online