Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN Sluitingsactie Laco Veghel 2022

Door aanmelding accepteert de deelnemer de voorwaarden zoals door Laco Nederland BV, te Oirschot, zijn vastgelegd. Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco accommodatie verschillen.

ACTIES

 • Sport van 1 september 2022 t/m 31 december 2022 voor € 149,-.
  • Looptijd actie is van 1 september t/m 31 december 2022
  • Deze actie geldt voor bestaande members die hun huidige abonnement omzetten naar de sluitingsactie twv € 149.
  • Deze actie geldt voor alle memberships, m.u.v. de volgende Laco-abonnementen: Laco Bedrijfssport, Baby-/peuterzwemmen, survivalzwemles, Laco Zwem ABC en Laco Gymics.
  • De sluitingsactie kan per pin aangeschaft worden aan de receptie van het sportcentrum. Dit kan vanaf 8 augustus 2022.
  • De sluitingsactie biedt dezelfde mogelijkheden als het huidige membership: onbeperkt fitnessen en recreatief zwemmen.
  • Het omzetten van het membership kan enkel per pin via de receptie van Laco Veghel.
  • Het totaalbedrag van € 149 dient direct per pin voldaan te worden bij de receptie van Laco Veghel

Deelnemende Laco accommodaties:

Deze actie is enkel van toepassing bij Laco Veghel. Alle overige Laco-accommodaties zijn uitgesloten van deelname.

Overige voorwaarden

 • Na betaling van het member-abonnement, ontvangt de member een Laco pas, welke bij elk bezoek getoond moet worden ter registratie en controle als de deelnemer gebruikt maakt van de faciliteiten van de Laco accommodatie. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de Laco pas wordt € 10,- administratiekosten per pas in rekening gebracht.
  Als de member al in het bezit van een Laco pas was, wordt deze geactiveerd voor het membership.
 • Bij de aanschaf van de actie verklaart de member de Laco accommodatie uitsluitend te gebruiken op eigen risico en dat de kosten van ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De member is er zich van bewust dat het gebruik van de Laco accommodatie risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij (vervolg)schade die als gevolg van het gebruik kan ontstaan voor eigen risico neemt. Ook zal de member de Laco accommodatie vrijwaren voor aanspraken van derden.
 • Tijdens de actieperiode is het enkel mogelijk om de sluitingsactie bij de receptie aan te schaffen. Het is niet mogelijk om de actie online aan te schaffen.
 • Acties kunnen per accommodatie verschillen vanwege de verschillende faciliteiten die zij aanbieden.
 • Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco accommodatie verschillen.
 • Laco Nederland BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig aan te passen of te beëindigen.
 • Bij het afsluiten van een abonnement naar aanleiding van deze actie zijn naast de actievoorwaarden de gebruikelijke deelnemersvoorwaarden van toepassing.
 • De algemene deelnemersvoorwaarden zijn te vinden op laco.eu/deelnemersvoorwaarden
 • Gelden zijn niet inwisselbaar tegen contanten.
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

Persoonsgegevens

Reacties zijn eigendom van Laco Nederland BV. De gegevens van de members worden strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor Laco doeleinden, waaronder direct marketing. De persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt, behalve voor direct marketing. De member kan zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van Laco Nederland BV aangeven dat de gegevens uit het bestand van Laco Nederland BV worden verwijderd en/of dat de gegevens niet gebruikt mogen worden voor direct marketing. Laco Nederland BV waarborgt de privacy van de member conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Verder verwijst Laco Nederland B.V. naar haar Privacyverklaring die te raadplegen is op de website van Laco, www.laco.eu

Geen mailings meer ontvangen? U kunt ons te allen tijde kosteloos laten weten geen reclameberichten meer te willen ontvangen. Afmelden voor dit soort berichten kan eenvoudig via de volgende link: Uitschrijven voor verdere informatie

Mocht de hyperlink onverhoopt niet werken, neemt u dan contact met ons op per e-mail: info@laco.eu.

Directie Laco Nederland BV

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Laco Nederland BV. Het besluit van de directie is niet voor beroep vatbaar.

Nederlands recht

Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of een andere overeenkomst met Laco Nederland BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en wordt deze vervangen door een door Laco Nederland BV vastgestelde vergelijkbare bepaling.

Start a Conversation

Hi! Click one of our member below to chat on Whatsapp

Support – Anne

Support – Anne

Anne

online