Actievoorwaarden

 Actievoorwaarden Black Friday Week actie

Door aanmelding accepteert de deelnemer de voorwaarden zoals door Laco Nederland BV, te Oirschot, zijn vastgelegd. Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco accommodatie verschillen.

Black Friday Meerbezoekenkaart actie

 1. Actie periode

De actieperiode is van vrijdag 27 november 2020 tot en met zondag 6 december 2020.

 

 1. Actie

Bij aankoop van een Meerbezoekenkaart ontvang je, gedurende de actieperiode, 14 bezoeken voor de prijs van 10. Je ontvangt dus vier extra bezoeken bovenop de tien bestaande bezoeken op je kaart. De prijs is afhankelijk van het type Meerbezoekenkaart.

 

 1. Voorwaarden
 • Deze actie geldt voor Meerbezoekenkaart zwemmen.
 • Meerbezoekenkaarten zijn 24 maanden geldig vanaf het moment van aankoop.
 • De Meerbezoekenkaarten kunnen niet worden omgewisseld voor contanten.

 

Deelnemende Laco accommodaties:

Deze actie is van toepassing bij alle onderstaande accommodaties te weten: Bemmel, Borne, Cuijk, Deurne, Doorn, Driebergen, Geldermalsen, Geldrop, Geleen, Goirle, Grave, Haelen, ’s-Heerenberg, Helmond, Heythuysen, Hilvarenbeek, Hoogerheide, Leerdam, Nederweert, Oirschot, Oudenbosch, Oude IJsselstreek, Peel en Maas, Rucphen, Strijen, Veghel en Zierikzee.

Overige actievoorwaarden:

 • Na betaling van de Meerbezoekenkaart ontvangt de deelnemer een Laco-pas, die bij elk bezoek getoond moet worden ter registratie en controle als de deelnemer gebruikt maakt van de faciliteiten van de Laco accommodatie. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de Laco-pas wordt € 11,- administratiekosten per pas in rekening gebracht. Als de deelnemer al in het bezit van een Laco-pas is, wordt deze geactiveerd voor de Meerbezoekenkaart.
 • Kinderen tot 1 jaar mogen gratis gebruik maken van het zwembad.
 • Aanwijzingen van de Laco accommodatie voor het gebruik van de accommodatie worden stipt opgevolgd. Als een deelnemer de instructies en/of de reglementen overtreedt, is dat een reden om de toegang te weigeren en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Betaalde contributie of toegangsbewijzen betaalt Laco niet terug.
 • Bij de aanschaf van een Meerbezoekenkaart verklaart de deelnemer de Laco accommodatie te gebruiken op eigen risico en de kosten voor zaakschade en/of gevolgschade geheel te dragen. De deelnemer is zich ervan bewust dat het gebruik van de Laco accommodatie risico’s met zich meebrengt. De deelnemer vrijwaart de Laco accommodatie voor aanspraken van derden met betrekking tot zaak- en/of gevolgschade.
 • De Meerbezoekenkaart kan op de deelnemende accommodaties worden aangeschaft.
 • Tijdens de actieperiode is het ook mogelijk de Meerbezoekenkaart online aan te schaffen en via iDeal te betalen.
 • Na aankoop van de Meerbezoekenkaart via de website laco.eu mag dit binnen 14 dagen herroepen worden. De herroeping is kosteloos indien er geen gebruik is gemaakt van de Meerbezoekenkaart in de 14-dagenperiode. Als de kaart wel is gebruikt in deze periode, dan kan Laco naar rato (vanaf de activering van je abonnement tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten in rekening brengen.
 • De Meerbezoekenkaart van Laco is te herroepen per brief of online, indien er op deze wijze de overeenkomst tot stand is gekomen. Verstuur je brief per post naar:
  Laco Nederland
  De Scheper 314
  5688 HP Oirschot
 • Acties kunnen per accommodatie verschillen vanwege de verschillende faciliteiten die zij aanbieden.
 • Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco accommodatie verschillen.
 • Laco Nederland BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig aan te passen of te beëindigen.
 • Bij het aanschaffen van de Meerbezoekenkaart naar aanleiding van deze actie zijn naast de actievoorwaarden ook de deelnemersvoorwaarden van toepassing.
 • De deelnemersvoorwaarden zijn te vinden op eu/deelnemersvoorwaarden
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en niet inwisselbaar tegen contanten.

ACTIEVOORWAARDEN FLEX-ABONNEMENT

Door aanmelding accepteert de deelnemer de voorwaarden zoals door Laco Nederland BV, te Oirschot, zijn vastgelegd. Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco-accommodatie verschillen.

ACTIES

Nieuwe members ontvangen:

 1. Flex-abonnement, maandelijks opzegbaar
 • Member ontvangt een 6 maanden abonnement, welke maandelijks opzegbaar is. Het normale tarief voor inschrijfgeld wordt hierop toegepast.
  • Deze actie geldt enkel voor de volgende Laco Memberships met een looptijd van 6 maanden: Member All-in, member all-in jeugd, member all-in vitaal, member groepsles, member zwembad lokaal, member fitness lokaal, member premium.
  • De actie is geldig voor iedereen die zich tijdens de actieperiode inschrijft met een 6 maanden abonnement in één van de bovengenoemde abonnementsvormen, als nieuw lid, hierna te noemen: “(nieuwe) member”.

 

Met deze inschrijving ontvangt member een 6 maanden abonnement naar keuze, hierbij vervalt tijdelijk de normale verplichting voor de minimale termijn van 6 maanden. Het abonnement is dus per maand opzegbaar (met inachtneming van een maand opzegtermijn).

 

Uitgesloten van deze actie zijn:

 • Memberships met een looptijd van 12 maanden of langer, waaronder member all-in, member all-in jeugd, member all-in vitaal, member groepsles, member zwembad lokaal, member fitness lokaal, member premium.
 • Laco Bedrijfssport, Baby- & Peuterzwemmen, Survivalzwemles, Laco Zwem ABC & Laco Gymics.

 

 

Deelnemende Laco accommodaties:

Deze actie is van toepassing bij alle onderstaande accommodaties te weten: Bemmel, Borne, Cuijk, Deurne, Doorn, Driebergen, Geldermalsen, Geldrop, Geleen, Goirle, Grave, Haelen, Haulerwijk,  ’s-Heerenberg, Helmond, Heythuysen, Hilvarenbeek, Hoogerheide, Leerdam, Nederweert, Oirschot, Oudenbosch, Oude IJsselstreek, Peel en Maas, Rucphen, Strijen, Veghel en Zierikzee.

 

Overige voorwaarden

 • Na betaling van het member-abonnement, ontvangt de member een Laco pas, welke bij elk bezoek getoond moet worden ter registratie en controle als de deelnemer gebruikt maakt van de faciliteiten van de Laco accommodatie. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de Laco pas wordt € 11,- administratiekosten per pas in rekening gebracht.
  Als de member al in het bezit van een Laco pas was, wordt deze geactiveerd voor het membership.
 • Bij de aanschaf van een membership verklaart de member de Laco accommodatie uitsluitend te gebruiken op eigen risico en dat de kosten van ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De member is er zich van bewust dat het gebruik van de Laco accommodatie risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij (vervolg)schade die als gevolg van het gebruik kan ontstaan voor eigen risico neemt. Ook zal de member de Laco accommodatie vrijwaren voor aanspraken van derden.
 • Tijdens de actieperiode is het niet mogelijk het membership online aan te schaffen en te betalen. Het membership kan online worden gereserveerd en worden betaald in de vestiging.
 • Acties kunnen per accommodatie verschillen vanwege de verschillende faciliteiten die zij aanbieden.
 • Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco accommodatie verschillen.
 • Laco Nederland BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig aan te passen of te beëindigen.
 • Bij het afsluiten van een abonnement naar aanleiding van deze actie zijn naast de actievoorwaarden de gebruikelijke deelnemersvoorwaarden van toepassing.
 • De algemene deelnemersvoorwaarden zijn te vinden op laco.eu/deelnemersvoorwaarden
 • Gelden zijn niet inwisselbaar tegen contanten.
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

Persoonsgegevens

Reacties zijn eigendom van Laco Nederland BV. De gegevens van de members worden strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor Laco doeleinden, waaronder direct marketing. De persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt, behalve voor direct marketing. De member kan zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van Laco Nederland BV aangeven dat de gegevens uit het bestand van Laco Nederland BV worden verwijderd en/of dat de gegevens niet gebruikt mogen worden voor direct marketing. Laco Nederland BV waarborgt de privacy van de member conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Verder verwijst Laco Nederland B.V. naar haar Privacyverklaring die te raadplegen is op de website van Laco, www.laco.eu

Mocht de hyperlink onverhoopt niet werken, neemt u dan contact met ons op per e-mail: info@laco.eu.

Directie Laco Nederland BV

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Laco Nederland BV. Het besluit van de directie is niet voor beroep vatbaar.

Nederlands recht

Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of een andere overeenkomst met Laco Nederland BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en wordt deze vervangen door een door Laco Nederland BV vastgestelde vergelijkbare bepaling.

 

Actievoorwaarden Sinterklaas Kleurplaat 2020

Door aanmelding accepteert de deelnemer de voorwaarden zoals door Laco Nederland BV, te Oirschot zijn vastgelegd. Laco Nederland BV is gerechtigd ieder moment de actie aan te passen of te beëindigen. Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco accommodatie verschillen. De actieperiode is van zaterdag 14 november tot en met zaterdag 5 december 2020.

 

Persoonsgegevens
Reacties zijn eigendom van Laco Nederland BV. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt en je kunt zelf op elk gewenst tijdstip aangeven dat je gegevens uit het bestand van Laco Nederland BV worden verwijderd. Laco Nederland BV waarborgt je privacy conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie: www.cbpweb.nl.

 

Actie + actievoorwaarden

Kleurplaat actie

 • Kleur de kleurplaat in en een maak kans op leuke prijzen.

 

Actievoorwaarden

 • Mail een scan of foto van jouw kleurplaat voor 6 december 2020 naar marketing@laco.eu
 • Er kunnen kleurplaten getoond worden op facebook. Uiteraard schermen we hierbij persoonlijke gegevens af.
 • Op 8 december 2020 worden de winnaars bekend gemaakt via Facebook
 • De winnaars ontvangen één van onderstaande prijzen:
  • Krokobill Handpop
  • Krokobill Sleutelhanger
  • Cadeaubon van de Efteling t.w.v. 150 euro.
 • Het aantal te winnen prijzen wordt over alle Laco en Feel Fit vestingen verdeeld.

Directie Laco Nederland BV

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Laco Nederland BV. Het besluit van de directie is niet voor beroep hervatbaar.

 

Nederlands recht

Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of een andere overeenkomst met Laco Nederland BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en wordt deze vervangen door een door Laco Nederland BV vastgestelde vergelijkbare bepaling.

Huisregels

⦁ De Laco Kidsclub is een professionele oppasservice, met andere huisregels dan een kinderdagopvang. Houd hier alsjeblieft rekening mee.

⦁ Elke ochtend en tijdens de zwemlessen geopend, bekijk hier de openingstijden.

⦁ De Laco Kidsclub is op zondag gesloten.

⦁ Voor kinderen vanaf 3 maanden tot en met 7 jaar.

⦁ Reservering bij de receptie of telefonisch, reserveren kan maximaal 7 dagen vooraf en is altijd op basis van beschikbaarheid.

⦁ Je kan alleen voor je eigen kind(eren) reserveren.

⦁ Afmelden kan maximaal 24 uur vooraf.

⦁ Wanneer je je kind(eren) 3 keer te laat hebt afgemeld, of niet hebt afgemeld, kan dat consequenties hebben op de reserveringsmogelijkheid.

⦁ Uit veiligheidsoverweging hanteren we een maximum aantal kinderen van 20. Dit aantal is inclusief 2 baby’s. Onder baby’s verstaan we kinderen tot leeftijd van 1 jaar.

⦁ Kind(eren) mogen maximaal 1.5 uur verblijven bij de Laco Kidsclub.

⦁ Kinderen krijgen vanuit de Laco Kidsclub geen eten en drinken. Uiteraard mag er wel eigen eten en drinken genuttigd worden op de daarvoor bestemde plaats.

⦁ Als het nodig is verschonen wij je kind(eren), zorg er wel voor dat je dan enkele luiers achterlaat voor de medewerker.

⦁ Kinderwagens en maxi cosies mogen gestald worden bij de oppasservice op daarvoor bestemde plaats. Zo kan uw kind hierin slapen onder toeziend oog van onze medewerkers.

⦁ Het is niet toegestaan dat ouders het sportcentrum verlaten, wanneer het kind nog in de Laco Kidsclub verblijft.

⦁ Het is van belang dat je als ouder altijd het logboek invult. We vragen je om je naam, handtekening en telefoonnummer. Wanneer er bijzonderheden zijn moeten deze ook hierin aangegeven worden.

⦁ Wanneer je kind ziek is, kan je geen gebruik maken van de Laco Kidsclub. Word je kind ziek dan wordt je als ouder verzocht het kind op te komen halen zonder restitutie van gelden.

⦁ Ouder kan te allen tijde verzocht worden om het kind op te komen halen zonder restitutie van gelden.

⦁ Ouders mogen altijd een kijkje komen nemen in de Kidsclub tijdens het spelen.

Vergeet niet dat dit een professionele oppasservice is met andere huisregels dan een kinderdagopvang. Houd hier a.u.b. rekening mee.

Start a Conversation

Hi! Click one of our member below to chat on Whatsapp

Support – Anne

Support – Anne

Anne

online