Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN Buitenbadcampagne 2024 – 1 april 2024

Door deelname aan deze actie, accepteert de deelnemer de voorwaarden zoals door Laco Nederland BV, te Oirschot, zijn vastgelegd. Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per accommodatie verschillen.

Actie: Verkoop buitenbadabonnement:

· Voorverkoop: In de periode van maandag 1 april tot en met zondag 5 mei 2024 geldt het voorverkooptarief van € 47,95 met automatische incasso en € 52,95 zonder automatische incasso.

· Buitenbadseizoen: In de periode van maandag 6 mei tot en met zondag 1 september 2024 geldt het normale tarief van € 73,95.

· Naseizoen: In de periode van maandag 19 augustus t/m zondag 15 september 2024 kunnen deelnemers een buitenbadabonnement voor 2025 kopen tegen het huidige tarief van €47,95 met automatische incasso en € 52,95 zonder incasso.

· Onze buitenbaden zijn geopend van 28 april t/m 1 september 2024. In het kader van mogelijke renovaties kan het incidenteel voorkomen dat wegens bepaalde (weers)omstandigheden een opening op 28 april 2024 niet haalbaar is. Er kan dan besloten worden dat het buitenbad later in het seizoen geopend wordt.

· Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven, kan een buitenbad de gehele dag, gesloten zijn. Dit besluit kan per buitenbad en regio verschillen.

· Indien het buitenbad de ‘gehele’ dag gesloten is, mag je met het buitenbadabonnement tussen 10:00-18:00 uur gebruik maken van het binnenbad, enkel tijdens de reguliere openingstijden van het binnenbad.

Deelnemende buitenbaden:

· De deelnemende Laco buitenbaden aan de buitenbadcampagne 2024 zijn bosbad Appelscha, Deurne, Geldrop, Hoogerheide, Oude IJsselstreek, Veghel, Feel Fit Center Oirschot, Feel Fit Center Goirle

Voorwaarden automatische incasso:

· De deelnemer betaalt € 47,95 aan de receptie of online op de website voor het buitenbadabonnement seizoen 2024 en gaat akkoord dat er volgend jaar, en de daarop volgende jaren, begin maart een eenmalige afschrijving voor het abonnement van het buitenbadseizoen van dat jaar gedaan mag worden.

· De automatische incasso van het buitenbadabonnement zal jaarlijks in maart plaatsvinden totdat de deelnemer dit op eigen verzoek beëindigt.

· Mocht de gast toch afzien van het abonnement voor het buitenbadseizoen van 2024, dan kan het buitenbadabonnement geannuleerd worden voor 18 maart 2024 via https://www.laco.eu/buitenbadabonnement-annuleren/ of https://www.feelfitcenter.nl/buitenbadabonnement-annuleren/

· Het tarief dat geïncasseerd wordt, zal tegen het voordelige voorverkooptarief zijn dat in dat jaar geldt.

Overige voorwaarden:

· Na betaling van het buitenbadabonnement voor het seizoen van 2024 ontvangt de deelnemer een Laco of Feel Fit Center-pas, die bij elk bezoek getoond moet worden ter registratie en controle als de deelnemer gebruikmaakt van de faciliteiten van de accommodatie. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de pas wordt € 5,- administratiekosten per pas in rekening gebracht. Als de deelnemer al in het bezit van een Laco of Feel Fit Center-pas is, wordt deze geactiveerd of ingezet voor het buitenbadabonnement 2024.

· Kinderen tot 1 jaar mogen gratis gebruikmaken van het buitenbad.

· Wanneer het kind op het moment van aanschaf van een buitenbadabonnement 0 jaar is, is het abonnement gratis gedurende de abonnementsperiode. Het maakt geen verschil of dat dit in de voorverkoop periode is of tijdens de normale verkoop wordt verkocht.

· Aanwijzingen van de Laco en Feel Fit Center accommodatie voor het gebruik van de faciliteiten worden stipt opgevolgd. Als een deelnemer de instructies en/of de reglementen overtreedt, is dat een reden om de toegang te weigeren , de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en het abonnement in beslag te nemen en te blokkeren. Betaalde contributie of toegangsbewijzen betaalt Laco niet terug.

· Bij de aanschaf van een buitenbadabonnement 2024 verklaart de deelnemer de Laco of Feel Fit Center accommodatie te gebruiken op eigen risico en de kosten voor zaakschade en/of gevolgschade geheel te dragen. De deelnemer is zich ervan bewust dat het gebruik van de Laco of Feel Fit Center accommodatie risico’s met zich meebrengt. De deelnemer vrijwaart de Laco of Feel Fit Center accommodatie voor aanspraken van derden met betrekking tot zaak- en/of gevolgschade. De geldende huisregels zijn bij de deelnemer bekend.

· Tijdens het gehele buitenbadseizoen 2024 hebben All-in Members van Laco gratis toegang tot verschillende buitenbaden (met uitzondering van Feel Fit Center Oirschot en Feel Fit Center Goirle). Dit betreft de onderstaande All-in abonnementen:

o Member All-in Jeugd
o Member All-in
o Member All-in Vitaal
o Member All-in Bedrijfssport

· Het buitenbadabonnement kan op de deelnemende accommodaties worden aangeschaft tijdens openingstijden of via de website: www.laco.eu/buitenbad of www.feelfitcenter.nl/buitenbad

· Vanaf 1 april 2024 kan men het buitenbadabonnement online en offline aanschaffen.

· Na aankoop van een buitenbadabonnement via de website laco.eu of feelfitcenter.nl mag dit binnen 14 dagen herroepen worden. De herroeping is kosteloos indien er geen gebruik is gemaakt van het buitenbadabonnement in de 14-dagenperiode. Als het abonnement wel is gebruikt in deze periode, dan kan Laco naar rato (vanaf de activering van je abonnement tot de dag van de herroeping, inclusief de eventuele startersbijdrage) kosten in rekening brengen. Het buitenbadabonnement van Laco is te herroepen via dit online herroepingsformulier.

· Laco Nederland BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig aan te passen of te beëindigen.

· Bij het afsluiten van een abonnement naar aanleiding van deze actie zijn naast de actievoorwaarden ook de deelnemersvoorwaarden van toepassing. · De deelnemersvoorwaarden zijn te vinden op laco.eu/deelnemersvoorwaarden

· Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en niet inwisselbaar tegen contanten.

Algemeen Reacties zijn eigendom van Laco Nederland BV. De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor Laco doeleinden, waaronder direct marketing. De persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt, behalve voor direct marketing. De deelnemer kan zelf op elk gewenst tijdstip met een schriftelijk verzoek aan de directie van Laco Nederland BV aangeven dat de gegevens uit het bestand van Laco Nederland BV worden verwijderd en/of dat de gegevens niet gebruikt mogen worden voor direct marketing. Laco Nederland BV waarborgt de privacy van de deelnemer conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Verder verwijst Laco Nederland B.V. naar haar Privacyverklaring die te raadplegen is op de website van Laco, www.laco.eu

Geen mailingen meer ontvangen? U kunt ons te allen tijde kosteloos laten weten geen reclameberichten meer te willen ontvangen. Afmelden voor dit soort berichten kan eenvoudig via de volgende link: Uitschrijven voor verdere informatie

Mocht de hyperlink onverhoopt niet werken, neemt u dan contact met ons op: Laco Nederland, De Scheper 314, 5688 HP, Oirschot of per e-mail: info@laco.eu.

Directie Laco Nederland BV In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Laco Nederland BV. Het besluit van de directie is niet voor beroep vatbaar.

Nederlands recht Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of een andere overeenkomst met Laco Nederland BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en wordt deze vervangen door een door Laco Nederland BV vastgestelde vergelijkbare bepaling.

Intellectueel eigendom Alle gegevens die worden vermeld op de website www.laco.eu en www.feelfitcenter.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Het verspreiden of reproduceren van deze gegevens is niet toegestaan.

Actievoorwaarden Zomerabonnement 2024
Door aanmelding accepteert de deelnemer de voorwaarden zoals door Laco Nederland BV, te Oirschot zijn vastgelegd. Laco Nederland BV is gerechtigd ieder moment de actie aan te passen of te beëindigen. Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco accommodatie verschillen.

Zomerabonnement
Actieperiode:
De actieperiode is van zaterdag 1 juni tot en met zondag 30 juni 2024.

Actie inhoud:.
o 8 weken sporten voor maar € 89,-
o Het Zomerabonnement gaat in op de door de gast gewenste startdatum, binnen de actieperiode.
o De uiterlijke startdatum om gebruik te maken van het Zomerabonnement is 30 juni 2024.
o Sporten met het Zomerabonnement kan in de periode van 1 juni tot en met 25 augustus 2024.
o Gedurende de actieperiode betaal je geen instapgeld t.w.v. € 37,50.
o Met het Zomerabonnement à € 89,- is het toegestaan om ook bij andere Laco accommodaties te sporten, met uitzondering van Feel Fit Center locaties.
o Het Zomerabonnement à € 89,- geeft toegang tot alle Laco buitenbaden.

Actie verkoop:
Het abonnement is zowel online als aan de receptie te koop.

Deelnemende Laco accommodaties:
Deze actie is van toepassing bij alle onderstaande accommodaties te weten: Cuijk, Doorn, Driebergen, Geleen, Grave, Heythuysen, Leerdam, Nederweert en Schouwen-Duiveland.

Voorwaarden Zomerabonnement
– Na betaling van het Zomerabonnement 2024, ontvangt de gast een Laco-pas, welke bij elk bezoek getoond moet worden ter registratie en controle als de deelnemer gebruikt maakt van de faciliteiten van de Laco accommodatie. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de Laco pas wordt € 5,- administratiekosten per pas in rekening gebracht.
– Als de bezoeker al in het bezit van een Laco pas was, wordt deze geactiveerd voor het Zomerabonnement 2024.
– Aanwijzingen van de Laco accommodatie voor het gebruik van de accommodatie worden stipt opgevolgd. Als een deelnemer de instructies en/of de reglementen overtreedt, is dat een reden om de toegang te weigeren en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Betaalde contributie of toegangsbewijzen betaalt Laco niet terug.
– Bij de aanschaf van een Zomerabonnement verklaart de deelnemer de Laco accommodatie te gebruiken op eigen risico en de kosten voor zaak- en/of gevolgschade geheel te dragen. De deelnemer is zich ervan bewust dat het gebruik van de Laco accommodatie risico’s met zich meebrengt. De deelnemer vrijwaart de Laco accommodatie voor aanspraken van derden met betrekking tot zaak- en/of gevolgschade.
– Het Zomerabonnement kan op de deelnemende accommodaties worden aangeschaft.
– Tijdens de actieperiode is het ook mogelijk een Zomerabonnement online aan te schaffen en via iDeal te betalen.
– Na aankoop van een Zomerabonnement via de website laco.eu mag dit binnen 14 dagen herroepen worden. De herroeping is kosteloos indien er geen gebruik is gemaakt van een Zomerabonnement in de 14-dagenperiode. Als de kaart wel is gebruikt in deze periode, dan kan Laco naar rato (vanaf de activering van je abonnement tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten in rekening brengen.
– Een Zomerabonnement van Laco is te herroepen per brief of online, indien op deze wijze de overeenkomst tot stand is gekomen. Verstuur je brief per post naar:
Laco Nederland
De Scheper 314
5688 HP Oirschot
– Acties kunnen per accommodatie verschillen vanwege de verschillende faciliteiten die zij aanbieden.
– Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco accommodatie verschillen.
– Laco Nederland BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig aan te passen of te beëindigen.
– Bij het aanschaffen van een Zomerabonnement naar aanleiding van deze actie zijn naast de actievoorwaarden ook de deelnemersvoorwaarden van toepassing.
– De deelnemersvoorwaarden zijn te vinden op laco.eu/deelnemersvoorwaarden
– Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en niet inwisselbaar tegen contanten.

Start a Conversation

Hi! Click one of our member below to chat on Whatsapp

Support – Anne

Support – Anne

Anne

online