Actievoorwaarden

 Actievoorwaarden Zomerabonnement 2020

Door aanmelding accepteert de deelnemer de voorwaarden zoals door Laco Nederland BV, te Oirschot zijn vastgelegd. Laco Nederland BV is gerechtigd ieder moment de actie aan te passen of te beëindigen. Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco accommodatie verschillen.

Zomerabonnement

 • Actieperiode:

De actie periode is van woensdag 1 juli tot en met vrijdag 31 juli 2020.

 • Actie inhoud:
  • Voor Laco Hilvarenbeek:
   • 8 weken aaneengesloten sporten voor maar € 99,-. Het tarief bij Laco Hilvarenbeek wijkt af i.v.m. een ander sportaanbod.
  • Voor overige deelnemende Laco-accommodaties:
   • 8 weken sporten voor maar € 79,-
  • Het Zomerabonnement gaat in op de door de deelnemer gewenste dag.
  • Sporten met het Zomerabonnement kan in de periode van 1 juli tot en met zondag 27 september 2020.
  • De uiterlijke startdatum om gebruik te maken van het Zomerabonnement is vrijdag 31 juli 2020.
  • Gedurende de actieperiode betaal je geen instapgeld t.w.v. € 29,95.
  • Met het Zomerabonnement van Laco Hilvarenbeek à €99,- is het toegestaan om ook bij andere Laco accommodaties te sporten
  • Met het Zomerabonnement à € 79,- is het toegestaan om ook bij andere Laco accommodaties te sporten, met uitzondering van Laco Hilvarenbeek.
  • Zowel het Zomerabonnement à € 79,- als € 99,- geven beiden toegang tot alle Laco binnen- en buitenbad.

 

 • Actie verkoop:

Het abonnement is zowel online als aan de receptie te koop.

 

Deelnemende Laco accommodaties:

Deze actie is van toepassing bij alle onderstaande accommodaties te weten: Bemmel, Cuijk, Deurne, Driebergen, Geleen, Grave, Haulerwijk, ’s-Heerenberg, Helmond, Heythuysen, Hilvarenbeek*, Leerdam, Nederweert, Oirschot, Veghel, Venray en Zierikzee.

 • *Het tarief bij Laco Hilvarenbeek wijkt af i.v.m. een ander sportaanbod.

 

Voorwaarden Zomerabonnement

 • Na betaling van het Zomerabonnement 2020, ontvangt de gast een Laco-pas, welke bij elk bezoek getoond moet worden ter registratie en controle als de deelnemer gebruikt maakt van de faciliteiten van de Laco accommodatie. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de Laco pas wordt € 11,- administratiekosten per pas in rekening gebracht.
  Als de bezoeker al in het bezit van een Laco pas was, wordt deze geactiveerd voor het Zomerabonnement 2020.
 • Aanwijzingen van de Laco accommodatie voor het gebruik van de accommodatie worden stipt opgevolgd. Als een deelnemer de instructies en/of de reglementen overtreedt, is dat een reden om de toegang te weigeren en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Betaalde contributie of toegangsbewijzen betaalt Laco niet terug.
 • Bij de aanschaf van een Zomerabonnement verklaart de deelnemer de Laco accommodatie te gebruiken op eigen risico en de kosten voor zaak- en/of gevolgschade geheel te dragen. De deelnemer is zich ervan bewust dat het gebruik van de Laco accommodatie risico’s met zich meebrengt. De deelnemer vrijwaart de Laco accommodatie voor aanspraken van derden met betrekking tot zaak- en/of gevolgschade.
 • Het Zomerabonnement kan op de deelnemende accommodaties worden aangeschaft.
 • Tijdens de actieperiode is het ook mogelijk een Zomerabonnement online aan te schaffen en via iDeal te betalen.
 • Na aankoop van een Zomerabonnement via de website laco.eu mag dit binnen 14 dagen herroepen worden. De herroeping is kosteloos indien er geen gebruik is gemaakt van een Zomerabonnement in de 14-dagenperiode. Als de kaart wel is gebruikt in deze periode, dan kan Laco naar rato (vanaf de activering van je abonnement tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten in rekening brengen.
 • Een Zomerabonnement van Laco is te herroepen per brief of online, indien op deze wijze de overeenkomst tot stand is gekomen. Verstuur je brief per post naar:
  Laco Nederland
  De Scheper 314
  5688 HP Oirschot
 • Acties kunnen per accommodatie verschillen vanwege de verschillende faciliteiten die zij aanbieden.
 • Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco accommodatie verschillen.
 • Laco Nederland BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig aan te passen of te beëindigen.
 • Bij het aanschaffen van een Zomerabonnement naar aanleiding van deze actie zijn naast de actievoorwaarden ook de deelnemersvoorwaarden van toepassing.
 • De deelnemersvoorwaarden zijn te vinden op www.laco.eu/deelnemersvoorwaarden
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en niet inwisselbaar tegen contanten.

VOORWAARDEN Buitenbadcampagne 2020

Door deelname aan deze actie, accepteert de deelnemer de voorwaarden zoals door Laco Nederland BV, te Oirschot, zijn vastgelegd en deze voorwaarden gelden voor alle Laco accommodaties. Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco accommodatie verschillen.

Actie:

Verkoop buitenbadabonnement:.

 • Buitenbadseizoen  loopt van zaterdag 30-05-2020 tot maandag 30-08-2020
 • Is geldig in het buitenbad en geeft, gedurende de 6 weken zomervakantie, toegang tot het binnenbad wanneer het buitenbad gesloten is.
 • Kinderen tot een lengte van 1 meter (100 centimeter) hebben gedurende het buitenbadseizoen 2020 gratis toegang tot de buitenbaden, mits zij binnenkomen met een begeleider (18 jaar of ouder) die in het bezit is van een buitenbad abonnement. De beslissingsbevoegdheid over de lengte van een kind ligt bij de desbetreffende Laco accommodatie. Gasten zonder buitenbad abonnement betalen losse entree (kinderen tot 1 jaar gratis).
 • Kinderen  t/m 7 jaar hebben  alleen toegang onder toezicht van een begeleider van minimaal 18 jaar.
 • Indien de deelnemer om welke reden dan ook geen gebruik van het buitenbad kan c.q. mag maken, komt dit volledig voor rekening en risico van de deelnemer. Betaalde contributie of toegangsbewijzen worden door Laco nimmer terugbetaald.  .

 Deelnemende buitenbaden:

 • De deelnemende Laco buitenbaden aan de buitenbadcampagne 2020 zijn bosbad Appelscha, en de buitenbaden in Deurne, Geldrop, Goirle, Hoogerheide, Oirschot, Oude IJsselstreek, Strandbad Nuenen, Driebergen,  Geleen en Veghel.
 • Na betaling van het buitenbadabonnement voor het seizoen van 2020 ontvangt de deelnemer een Laco-pas, die bij elk bezoek getoond moet worden ter registratie en controle op het moment dat  de deelnemer gebruikt maakt van het buitenbad van de Laco accommodatie. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de Laco-pas wordt € 11,- administratiekosten per pas in rekening gebracht. Als de deelnemer al in het bezit van een Laco-pas is, wordt deze geactiveerd voor het buitenbadabonnement 2020.
 • Het buitenbad wordt vervroegd gesloten of niet geopend, wanneer slechte weersomstandigheden daartoe aanleiding geven. De manager van de desbetreffende Laco accommodatie zal elke dag voor 12.00 uur beslissen of het buitenbad de gehele dag verder open blijft. Dit zal gecommuniceerd worden bij de openingstijden op de website.
 • De manager van de desbetreffende Laco accommodatie heeft altijd de vrijheid om openstelling te beperken tussen 12.00 en 18.00 uur en om het buitenbad eerder te sluiten.
 • Gemaakte afspraken met de gemeente of andere overheden blijven richtinggevend en dienen door de deelnemers te allen tijde in acht worden genomen.
 • Aanwijzingen van de Laco accommodatie voor het gebruik van de accommodatie worden stipt door de deelnemer(s) opgevolgd. Als een deelnemer de instructies en/of de reglementen overtreedt, is dat een reden om de toegang te weigeren en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Betaalde abonnementsgelden  of toegangsbewijzen betaalt Laco niet terug.
 • Bij de aanschaf van een buitenbadabonnement 2020 verklaart de deelnemer de Laco accommodatie te gebruiken op eigen risico en de kosten voor zaakschade en/of gevolgschade geheel zelf te dragen. De deelnemer is zich ervan bewust dat het gebruik van de Laco accommodatie risico’s met zich meebrengt. De deelnemer vrijwaart de Laco accommodatie voor aanspraken van derden met betrekking tot zaak- en/of gevolgschade.
 • Tijdens het gehele buitenbadseizoen 2020 hebben alle All-in Members gratis toegang tot alle buitenbaden. Dit betreft de onderstaande abonnementen:
  • Member All-in Jeugd
  • Member All-in
  • Member All-in Vitaal
  • Member All-in Bedrijfssport
  • Member Lokaal (alleen bij het buitenbad van de accommodatie waar het abonnement aangeschaft is).
 • Het buitenbadabonnement kan op de deelnemende accommodaties worden aangeschaft tijdens openingstijden of via de website: www.laco.eu/buitenbad
 • Tijdens de verkoopperiode is het ook mogelijk het buitenbadabonnement online aan te schaffen en via iDeal te betalen.
 • Na aankoop van een buitenbadabonnement via de website laco.eu mag dit door de deelnemer binnen 14 dagen na aankoop herroepen worden. De herroeping is kosteloos indien er geen gebruik is gemaakt van het buitenbadabonnement in de 14-dagenperiode. Als het abonnement wel is gebruikt in deze periode, dan kan Laco naar rato (vanaf de activering van je abonnement tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten in rekening brengen.

Het buitenbadabonnement van Laco is te herroepen op dezelfde wijze als waarop de overeenkomst is aangegaan. Schriftelijk per brief, door het invullen van een opzegformulier of online, indien er op deze wijze de overeenkomst tot stand is gekomen.

 • Laco Nederland BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig aan te passen of te beëindigen.
 • Bij het afsluiten van een abonnement naar aanleiding van deze actie zijn naast de actievoorwaarden ook de deelnemersvoorwaarden van toepassing.
 • De deelnemersvoorwaarden zijn te vinden op laco.eu/deelnemersvoorwaarden
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere actie en niet inwisselbaar tegen contanten.

 

 

Algemeen

Reacties zijn eigendom van Laco Nederland BV. De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor Laco doeleinden, waaronder direct marketing. De persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt, behalve voor direct marketing. De deelnemer kan zelf op elk gewenst tijdstip met een schriftelijk verzoek aan de directie van Laco Nederland BV aangeven dat de gegevens uit het bestand van Laco Nederland BV worden verwijderd en/of dat de gegevens niet gebruikt mogen worden voor direct marketing. Laco Nederland BV waarborgt de privacy van de deelnemer conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Verder verwijst Laco Nederland B.V. naar haar Privacyverklaring die te raadplegen is op de website van Laco, www.laco.eu

Geen mailingen meer ontvangen? U kunt ons te allen tijde kosteloos laten weten geen reclameberichten meer te willen ontvangen. Afmelden voor dit soort berichten kan eenvoudig via de volgende link: Uitschrijven voor verdere informatie

Mocht de hyperlink onverhoopt niet werken, neemt u dan contact met ons op: Laco Nederland, De Scheper 314, 5688 HP, Oirschot of per e-mail: info@laco.eu.

Directie Laco Nederland BV

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Laco Nederland BV. Het besluit van de directie is niet voor beroep vatbaar.

 

Nederlands recht

Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of een andere overeenkomst met Laco Nederland BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en wordt deze vervangen door een door Laco Nederland BV vastgestelde vergelijkbare bepaling.

 

Intellectueel eigendom

Alle gegevens die worden vermeld op de website http://www.laco.eu en http:www.feelfitcenter.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Het verspreiden of reproduceren van deze gegevens is niet toegestaan

 

Huisregels

⦁ De Laco Kidsclub is een professionele oppasservice, met andere huisregels dan een kinderdagopvang. Houd hier alsjeblieft rekening mee.

⦁ Elke ochtend en tijdens de zwemlessen geopend, bekijk hier de openingstijden.

⦁ De Laco Kidsclub is op zondag gesloten.

⦁ Voor kinderen vanaf 3 maanden tot en met 7 jaar.

⦁ Reservering bij de receptie of telefonisch, reserveren kan maximaal 7 dagen vooraf en is altijd op basis van beschikbaarheid.

⦁ Je kan alleen voor je eigen kind(eren) reserveren.

⦁ Afmelden kan maximaal 24 uur vooraf.

⦁ Wanneer je je kind(eren) 3 keer te laat hebt afgemeld, of niet hebt afgemeld, kan dat consequenties hebben op de reserveringsmogelijkheid.

⦁ Uit veiligheidsoverweging hanteren we een maximum aantal kinderen van 20. Dit aantal is inclusief 2 baby’s. Onder baby’s verstaan we kinderen tot leeftijd van 1 jaar.

⦁ Kind(eren) mogen maximaal 1.5 uur verblijven bij de Laco Kidsclub.

⦁ Kinderen krijgen vanuit de Laco Kidsclub geen eten en drinken. Uiteraard mag er wel eigen eten en drinken genuttigd worden op de daarvoor bestemde plaats.

⦁ Als het nodig is verschonen wij je kind(eren), zorg er wel voor dat je dan enkele luiers achterlaat voor de medewerker.

⦁ Kinderwagens en maxi cosies mogen gestald worden bij de oppasservice op daarvoor bestemde plaats. Zo kan uw kind hierin slapen onder toeziend oog van onze medewerkers.

⦁ Het is niet toegestaan dat ouders het sportcentrum verlaten, wanneer het kind nog in de Laco Kidsclub verblijft.

⦁ Het is van belang dat je als ouder altijd het logboek invult. We vragen je om je naam, handtekening en telefoonnummer. Wanneer er bijzonderheden zijn moeten deze ook hierin aangegeven worden.

⦁ Wanneer je kind ziek is, kan je geen gebruik maken van de Laco Kidsclub. Word je kind ziek dan wordt je als ouder verzocht het kind op te komen halen zonder restitutie van gelden.

⦁ Ouder kan te allen tijde verzocht worden om het kind op te komen halen zonder restitutie van gelden.

⦁ Ouders mogen altijd een kijkje komen nemen in de Kidsclub tijdens het spelen.

Vergeet niet dat dit een professionele oppasservice is met andere huisregels dan een kinderdagopvang. Houd hier a.u.b. rekening mee.

Reserveren

 • De reservering is pas definitief zodra u een reserveringsbevestiging heeft ontvangen van Laco Strandbad Nuenen.
 • De reservering dient minimaal 48 uur vooraf plaats te vinden.
 • 50% van het totaalbedrag dient vooraf te zijn voldaan op rekening NL34RABO0122360869 ter name van Laco Strandbad Nuenen.
 • Na de bevestiging van uw reservering geldt het wijzigings- en annuleringsbeleid.
 • De boten zijn niet los of per uur ter huur. Het is alleen mogelijk in combinatie met een arrangement van maximaal 3 uur per shift. Hier kan flexibel mee omgegaan worden maar uitgangspunten zijn de volgende: 10.00 – 13.00, 13.30 – 16.30 en 17.00 – 20.00 uur.

Wijzigen en annuleren

 • Wijzigen en annuleringen kunnen maximaal 3 dagen voor de geplande datum telefonisch (040 283 10 46) door gegeven worden.
 • Wijzigen van datum/tijdstip kan kosteloos 3 dagen voor de geplande datum door gevoerd worden op basis van beschikbaarheid.
 • Als een annulering tot 72 uur van te voren plaatsvindt wordt hiervoor 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht.
 • Als een annulering binnen 72 uur van te voren plaatsvindt wordt het totaal bedrag gefactureerd.

Slecht weer

 • Bij slecht weer (harde regen, onweer en/of harde wind) is het niet mogelijk om gebruik te maken van de BBQ donut. In overleg kan op basis van beschikbaarheid gezocht worden naar een alternatieve datum. Dit dient 72 uur van te voren in overleg besproken te worden. Als alternatief is het ook mogelijk om de barbecue, high tea, high wine of beer op locatie binnen te doen.

Veiligheid en gebruik

 • De persoon aan het roer is en blijft nuchter (drugs en alcohol).
 • De bestuurder en huurder van de BBQ donut dient 18+ te zijn. Hij/zij hoeft niet in het bezit te zijn van een vaarbewijs, maar wel van een geldig legitimatiebewijs.
 • Er mag geen alcohol genuttigd worden door personen jonger dan 18 jaar.
 • Varen met de BBQ Donut is op eigen risico. Laco Strandbad Nuenen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade aan uw eigendommen ontstaan voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart.
 • Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers.
 • Kinderen zonder zwemdiploma A dienen een zwemvest te dragen
 • Roken en openvuur buiten het gebruik van de aanwezige barbecue is verboden op de BBQ donut.
 • Het is verboden om vanaf de BBQ donut te water en/of aan wal te gaan buiten de daarvoor bestemde aanleg steiger.
 • Er mag alleen gebruik gemaakt worden van het vaarwater buiten de lijnen.
 • De BBQ donut dient 25 meter van de kant te blijven tijdens het varen i.v.m. ondiep water.
 • Veroorzaak geen hinder en/of overlast bij de andere gebruikers van de plas.
 • Mochten er opvarende van of aan boord willen gaan dan dient er gebruik gemaakt te worden van de daarvoor bestemde aanmeer plaats.
 • Afval van de BBQ of andere zaken mogen niet in het water worden gegooid.
 • Het is niet toegestaan de BBQ donut door te verhuren of in welke vorm dan ook commercieel in te zetten voor eigen gewin zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.
 • Indien u de BBQ donut later dan op het afgesproken tijdstip terugbrengt worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht. Voor ieder half uur dat u te laat bent bedragen de kosten € 100,00.
 • De borg bedraagt €100,- deze dient contant te worden betaald bij de receptie. Na gebruik van BBQ donut wordt deze gecontroleerd op schade en/of gebreken.
 • Indien u de BBQ donut extreem vuil terugbrengt, kan besloten worden om € 25,00 schoonmaakkosten in rekening te brengen, te verrekenen met de borg.
 • De BBQ donut worden verhuurd aan een minimum van 4 en een maximum van 10 personen.
 • Voor vertrek dient u de voorwaarden te ondertekenen.
 • Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijden te worden nageleefd.
 • Laco Strandbad Nuenen het recht om de vaartocht te weigeren of per direct te beëindigen als gebruikers van de BBQ donut de regels niet naleven. Dit geeft de huurder echter niet het recht tot terugvordering van het (reeds betaalde) totaalbedrag of een deel daarvan.
 • Op eventuele geschillen is altijd het Nederlands recht van toepassing.

Start a Conversation

Hi! Click one of our member below to chat on Whatsapp

Support – Anne

Support – Anne

Anne

online