Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Buitenbad campagne 2018

Bij aanmelding accepteert de deelnemer de voorwaarden, zoals door Laco Nederland BV te Oirschot zijn vastgelegd. Laco Nederland BV is gerechtigd ieder moment de actie aan te passen of te beëindigen. Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco-accommodatie verschillen.

Acties

Verkoop Buitenbadabonnement

 • Voorverkoop. In de periode van maandag 19 maart tot en met zondag 6 mei 2018 geldt het voorverkooptarief van € 33,95.
 • Buitenbadseizoen. In de periode van maandag 7 mei tot en met zondag 2 september 2018 geldt het normale tarief van € 63,95.
 • Naseizoen. In de periode van maandag 6 augustus t/m zondag 2 september 2018 kunnen bezoekers  een buitenbadabonnement voor 2019 kopen tegen het huidige tarief van € 33,95.

Actievoorwaarden

 1. Na betaling van het Buitenbadabonnement voor het seizoen van 2018 ontvangt de gast een Laco-pas, die bij elk bezoek getoond moet worden ter registratie en controle als de deelnemer gebruikt maakt van de faciliteiten van de Laco-accommodatie. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de Laco-pas wordt € 11,- administratiekosten per pas in rekening gebracht.
  Als de bezoeker al in het bezit van een Laco-pas is, wordt deze geactiveerd voor het Buitenbad-abonnement 2018.
 2. Reacties zijn eigendom van Laco Nederland BV. De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld, zorgvuldig bewaard en alleen gebruikt voor Laco-doeleinden, waaronder direct marketing. De persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt behalve voor direct marketing. Op elk gewenst tijdstip is middels een schriftelijk verzoek aan de directie van Laco Nederland BV aan te geven de gegevens uit het bestand van Laco Nederland BV te verwijderen en/of niet te gebruiken voor direct marketing. Laco Nederland BV waarborgt de privacy van alle deelnemers conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl en https://www.laco.eu/over-laco/privacy-statement/.
 3. De openingstijden van de buitenbaden worden vastgesteld door de Laco-accommodatie. De accommodatie kan tijdens de officiële zon- en (bijzondere) feestdagen gesloten zijn. Het buitenbad wordt vervroegd gesloten of niet geopend wanneer slechte weersomstandigheden daartoe aanleiding geven.
 4. Gedurende de zomervakantie van het basisonderwijs kan met een geldig Laco-buitenbadabonnement ook binnen worden gezwommen tot maximaal 18.00 uur (afhankelijk van de lokale situatie). De zomervakantie van het basisonderwijs en de openingstijden kunnen per Laco-accommodatie verschillen. Betaalde contributie of toegangsbewijzen betaalt Laco niet terug.
 5. Aanwijzingen van de Laco-accommodatie voor het gebruik van de accommodatie worden stipt opgevolgd. Als een deelnemer de instructies en/of de reglementen overtreedt, is dat een reden om de toegang te weigeren en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Betaalde contributie of toegangsbewijzen betaalt Laco niet terug.
 6. Bij de aanschaf van een Buitenbadabonnement 2018 verklaart de bezoeker de Laco-accommodatie te gebruiken op eigen risico en de kosten voor zaakschade en/of gevolgschade geheel te zelf dragen. De deelnemer is zich ervan bewust dat het gebruik van de Laco-accommodatie risico’s met zich meebrengt. De deelnemer vrijwaart de Laco-accommodatie voor aanspraken van derden met betrekking tot zaak- en/of gevolgschade.
 7. Tijdens het gehele buitenbadseizoen 2018 hebben alle All-in members gratis toegang tot alle buitenbaden. Dit betreft de onderstaande All-in memberships:
  1. Member All-in Jeugd
  2. Member All-in
  3. Member All-in Vitaal
  4. Member All-in Bedrijfssport
 8. De deelnemende Laco-buitenbaden aan de Buitenbadcampagne 2018 zijn Bosbad Appelscha, Deurne, Geldrop, Goirle, Hoogerheide, Strandbad Nuenen, Oirschot, Oude IJsselstreek, Rucphen en buitenbad Veghel.
 9. De algemene deelnemersvoorwaarden zijn te vinden op www.laco.eu/deelnemersvoorwaarden.
 10. Tijdens de actieperiode is het mogelijk het buitenbadabonnement online aan te schaffen en via iDeal te betalen.
 11. Na telefonische aankoop van een buitenbadabonnement op via de website Laco.eu mag dit binnen 14 dagen herroepen worden. De herroeping is kosteloos indien er geen gebruik is gemaakt van het buitenbadabonnement in de 14-dagenperiode. Als het abonnement wel is gebruikt in deze periode, dan kan Laco naar rato (vanaf de activering van je abonnement tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten in rekening brengen.
 12. Het buitenbadabonnement van Laco is te herroepen door dit formulier voor ontbinding te printen, in te vullen en te ondertekenen. Scan het formulier en mail het naar: herroeping@laco.eu.

Of stuur het formulier per post naar:
Laco Nederland
De Scheper 314
5688 HP Oirschot

Directie Laco Nederland BV

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Laco Nederland BV. Het besluit van de directie is niet voor beroep vatbaar.

Nederlands recht

Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden in strijd mochten zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en wordt deze vervangen door een door Laco Nederland BV vast te stellen vergelijkbare bepaling.

Actievoorwaarden Kidsclub (Nuenen)

Huisregels

⦁ De Laco Kidsclub is een professionele oppasservice, met andere huisregels dan een kinderdagopvang. Houd hier alsjeblieft rekening mee.

⦁ Elke ochtend en tijdens de zwemlessen geopend, bekijk hier de openingstijden.

⦁ De Laco Kidsclub is op zondag gesloten.

⦁ Voor kinderen vanaf 3 maanden tot en met 7 jaar.

⦁ Reservering bij de receptie of telefonisch, reserveren kan maximaal 7 dagen vooraf en is altijd op basis van beschikbaarheid.

⦁ Je kan alleen voor je eigen kind(eren) reserveren.

⦁ Afmelden kan maximaal 24 uur vooraf.

⦁ Wanneer je je kind(eren) 3 keer te laat hebt afgemeld, of niet hebt afgemeld, kan dat consequenties hebben op de reserveringsmogelijkheid.

⦁ Uit veiligheidsoverweging hanteren we een maximum aantal kinderen van 20. Dit aantal is inclusief 2 baby’s. Onder baby’s verstaan we kinderen tot leeftijd van 1 jaar.

⦁ Kind(eren) mogen maximaal 1.5 uur verblijven bij de Laco Kidsclub.

⦁ Kinderen krijgen vanuit de Laco Kidsclub geen eten en drinken. Uiteraard mag er wel eigen eten en drinken genuttigd worden op de daarvoor bestemde plaats.

⦁ Als het nodig is verschonen wij je kind(eren), zorg er wel voor dat je dan enkele luiers achterlaat voor de medewerker.

⦁ Kinderwagens en maxi cosies mogen gestald worden bij de oppasservice op daarvoor bestemde plaats. Zo kan uw kind hierin slapen onder toeziend oog van onze medewerkers.

⦁ Het is niet toegestaan dat ouders het sportcentrum verlaten, wanneer het kind nog in de Laco Kidsclub verblijft.

⦁ Het is van belang dat je als ouder altijd het logboek invult. We vragen je om je naam, handtekening en telefoonnummer. Wanneer er bijzonderheden zijn moeten deze ook hierin aangegeven worden.

⦁ Wanneer je kind ziek is, kan je geen gebruik maken van de Laco Kidsclub. Word je kind ziek dan wordt je als ouder verzocht het kind op te komen halen zonder restitutie van gelden.

⦁ Ouder kan te allen tijde verzocht worden om het kind op te komen halen zonder restitutie van gelden.

⦁ Ouders mogen altijd een kijkje komen nemen in de Kidsclub tijdens het spelen.

Vergeet niet dat dit een professionele oppasservice is met andere huisregels dan een kinderdagopvang. Houd hier a.u.b. rekening mee.