Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN NIEUWJAARSCAMPAGNE 2020

Door aanmelding accepteert de deelnemer de voorwaarden zoals door Laco Nederland BV, te Oirschot, zijn vastgelegd. Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco accommodatie verschillen.

ACTIES

Nieuwe members ontvangen:

 1. Geen instapgeld
 • Van woensdag 1 januari t/m vrijdag 31 januari 2020 (einde dag) betaal je geen instapgeld (normaal € 29,95).
  • Deze actie geldt voor alle typen Laco Membercards, behalve de producten: Laco Bedrijfssport, Baby- & Peuterzwemmen, Survivalzwemles, Laco Zwem ABC & Laco Gymics.
  • De actie is geldig voor iedereen die zich tijdens de actieperiode inschrijft als nieuw lid, hierna te noemen: “(nieuwe) member”.

en / of

 1. Eén maand gratis sporten
 • Bij inschrijving van een 12 maandenabonnement krijgt de nieuwe member de eerste volle maand gratis. Het resterende van de maand van inschrijving, moet bij de receptie worden voldaan.
  • Members die zich inschrijven voor een 6 maandenabonnement krijgen géén maand gratis.

 

 1. 14 bezoeken voor de prijs van 10
 • Bij aankoop van een 12-bezoekenkaart (12 bezoeken voor de prijs van 10) ontvang je nog eens 2 extra bezoeken. Je krijgt dus nu geen 12 maar 14 bezoeken voor de prijs van 10.
  • 12-bezoekenkaarten zijn 24 maanden geldig vanaf het moment van aankoop.
  • Deze actie geldt voor alleen voor het type 12-bezoekenkaarten: zwemmen
  • De consumptiekaart is uitgesloten.
  • De actie is geldig van woensdag 1 januari t/m vrijdag 31 januari 2020.

 

Deelnemende Laco accommodaties:

Deze actie is van toepassing bij alle onderstaande accommodaties te weten: Bemmel, Borne, Bunnik, Cuijk, Deurne, Doorn, Driebergen, Geldermalsen, Geldrop, Geleen, Goirle, Grave, Haelen, Haulerwijk,  ’s-Heerenberg, Helmond, Heythuysen, Hilvarenbeek, Hoogerheide, Leerdam, Nederweert, Oirschot, Oudenbosch, Oude IJsselstreek, Peel en Maas, Roerdalen, Rucphen, Strijen, Veghel, Venray, Vught en Zierikzee.

 

Overige voorwaarden

 • Na betaling van het member-abonnement, ontvangt de member een Laco pas, welke bij elk bezoek getoond moet worden ter registratie en controle als de deelnemer gebruikt maakt van de faciliteiten van de Laco accommodatie. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de Laco pas wordt € 11,- administratiekosten per pas in rekening gebracht.
  Als de member al in het bezit van een Laco pas was, wordt deze geactiveerd voor het membership.
 • Bij de aanschaf van een membership verklaart de member de Laco accommodatie uitsluitend te gebruiken op eigen risico en dat de kosten van ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De member is er zich van bewust dat het gebruik van de Laco accommodatie risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij (vervolg)schade die als gevolg van het gebruik kan ontstaan voor eigen risico neemt. Ook zal de member de Laco accommodatie vrijwaren voor aanspraken van derden.
 • Tijdens de actieperiode is het niet mogelijk het membership online aan te schaffen en te betalen. Het membership kan online worden gereserveerd en worden betaald in de vestiging.
 • Acties kunnen per accommodatie verschillen vanwege de verschillende faciliteiten die zij aanbieden.
 • Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco accommodatie verschillen.
 • Laco Nederland BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig aan te passen of te beëindigen.
 • Bij het afsluiten van een abonnement naar aanleiding van deze actie zijn naast de actievoorwaarden de gebruikelijke deelnemersvoorwaarden van toepassing.
 • De algemene deelnemersvoorwaarden zijn te vinden op laco.eu/deelnemersvoorwaarden
 • Gelden zijn niet inwisselbaar tegen contanten.
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

Persoonsgegevens

Reacties zijn eigendom van Laco Nederland BV. De gegevens van de members worden strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor Laco doeleinden, waaronder direct marketing. De persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt, behalve voor direct marketing. De member kan zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van Laco Nederland BV aangeven dat de gegevens uit het bestand van Laco Nederland BV worden verwijderd en/of dat de gegevens niet gebruikt mogen worden voor direct marketing. Laco Nederland BV waarborgt de privacy van de member conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Verder verwijst Laco Nederland B.V. naar haar Privacyverklaring die te raadplegen is op de website van Laco, www.laco.eu

Geen mailings meer ontvangen? U kunt ons te allen tijde kosteloos laten weten geen reclameberichten meer te willen ontvangen. Afmelden voor dit soort berichten kan eenvoudig via de volgende link: Uitschrijven voor verdere informatie

Mocht de hyperlink onverhoopt niet werken, neemt u dan contact met ons op: Laco Nederland, De Scheper 314, 5688 HP, Oirschot of per e-mail: info@laco.eu.

Directie Laco Nederland BV

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Laco Nederland BV. Het besluit van de directie is niet voor beroep vatbaar.

Nederlands recht

Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of een andere overeenkomst met Laco Nederland BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en wordt deze vervangen door een door Laco Nederland BV vastgestelde vergelijkbare bepaling.

ACTIEVOORWAARDEN NIEUWJAARSCAMPAGNE 2020 – Laco sportpakketten

Door aanmelding accepteert de deelnemer de voorwaarden zoals door Laco Nederland BV, te Oirschot, zijn vastgelegd. Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco accommodatie verschillen.

 

 1. Laco Sportpakket t.w.v. € 350,- + 32 troostprijzen
  • Actieperiode:

Woensdag 1 januari t/m vrijdag 31 januari 2020

 • Actie inhoud:
 • Alle bestaande en nieuwe members kunnen als deelnemer (hierna te noemen: “de deelnemer(s)) kans maken op 1 van de 6 Laco sportpakketten t.w.v. € 350,-.
 • Per accommodatie wordt ook 1 troostprijs uitgereikt.
  • Bij de receptie van alle Laco accommodaties liggen kaartjes met daarop de vraag ‘Wat is jouw sportdoel’.
  • Alle bestaande en nieuwe members van Laco mogen maximaal één kaartje invullen en achterlaten in de daarvoor bestemde inzameldoos in de desbetreffende Laco accommodatie.
  • Uit alle deelnemers, van alle Laco accommodaties worden 6 winnaars geloot.
  • De winnaars winnen een sportpakket t.w.v. 350 euro.
  • De inhoud van de sportpakketten is gelijk, en vertegenwoordigd een waarde van € 350,-.
  • Winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld voor zaterdag 29 februari 2020.
  • Indien we een mogelijke winnaar niet voor 29 februari kunnen bereiken, gaat de prijs naar een andere, door Laco gekozen, winnaar. Laco Nederland kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor vertraging in het beschikbaar stellen van de prijs.

 

 1. Deelname
  • Deze actie geldt voor alle typen Laco Membercards, behalve de producten: Laco Bedrijfssport, Baby- & Peuterzwemmen, Survivalzwemles, Laco Zwem ABC & Laco Gymics.
  • Elke member kan slechts eenmaal deelnemen.
  • Kinderen van de zwemles kunnen geen kans maken op het Laco Sportpakket.
  • Van deelname aan de actie zijn uitgesloten: medewerkers van Laco, medewerkers van aan Laco gelieerde ondernemingen, alsmede personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.
  • Deelname geschiedt via het antwoorden van een vraag op een fysiek kaartje op de accommodatie.

 

 1. Deelnemende Laco accommodaties:

Deze actie is van toepassing bij alle onderstaande accommodaties te weten: Bemmel, Borne, Bunnik, Cuijk, Deurne, Doorn, Driebergen, Geldermalsen, Geldrop, Geleen, Goirle, Grave, Haelen, Haulerwijk,  ’s-Heerenberg, Helmond, Heythuysen, Hilvarenbeek, Hoogerheide, Leerdam, Nederweert, Oirschot, Oudenbosch, Oude IJsselstreek, Peel en Maas, Roerdalen, Rucphen, Strijen, Veghel, Venray en Zierikzee.

 

 1. Algemeen
  • Reacties zijn eigendom van Laco Nederland BV. De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor Laco doeleinden, waaronder direct marketing. De persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt, behalve voor direct marketing. De deelnemer kan zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van Laco Nederland BV aangeven dat de gegevens uit het bestand van Laco Nederland BV worden verwijderd en/of dat de gegevens niet gebruikt mogen worden voor direct marketing. Laco Nederland BV waarborgt de privacy van de deelnemer conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Verder verwijst Laco Nederland B.V. naar haar Privacyverklaring die te raadplegen is op de website van Laco, laco.eu
  • Laco Nederland BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig aan te passen of te beëindigen.
  • Prijzen zijn niet geldelijk opeisbaar of inwisselbaar voor andere prijzen of producten/diensten van Laco.
  • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

 

 

Geen mailings meer ontvangen? U kunt ons te allen tijde kosteloos laten weten geen reclameberichten meer te willen ontvangen. Afmelden voor dit soort berichten kan eenvoudig via de volgende link: Uitschrijven voor verdere informatie

 

Mocht de hyperlink onverhoopt niet werken, neemt u dan contact met ons op: Laco Nederland, De Scheper 314, 5688 HP Oirschot of per e-mail: info@laco.eu.

 

 

 1. Aansprakelijkheid
 • Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer behoudens dwingend recht.

Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer van de gegevens. Indien de deelnemer onjuiste of onvolledig gegevens verstrekt, waardoor het onder meer onmogelijk is om hem of haar over zijn/haar prijs te informeren of te bezorgen is Laco Nederland daarvoor niet aansprakelijk te houden;

 • Laco Nederland BV is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Laco Nederland BV.

 

 • Laco Nederland BV is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de actie. Laco Nederland BV draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de actie, de promotie, de toekenning van de prijs de ontvangst en/of het gebruik van de prijs voortvloeien..

 

 • Laco Nederland BV is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Laco Nederland BV is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

 

 • In geval van overmacht of situaties buiten de invloedsfeer van Laco Nederland gelegen, is het haar toegestaan om de onderhavige actie te annuleren, in te korten, te verlengen of op te schorten, zonder dat dit voor de deelnemers aanspraak geeft op enige vorm van schadevergoeding. Mededelingen hieromtrent zullen via de website worden gedaan.

 

 

 1. Directie Laco Nederland BV

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Laco Nederland BV. Het besluit van de directie is niet voor beroep vatbaar.

 

 1. Nederlands recht

Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als één of meerdere bepalingen van deze actievoorwaarden of in strijd mocht(en) zijn met enig toepasselijk  wettelijk voorschrift, zal/zullen de betreffende bepaling(en) komen te vervallen en wordt deze vervangen door een door Laco Nederland BV vastgestelde vergelijkbare bepaling.

 

 1. Intellectueel eigendom
  Alle gegevens die worden vermeld op de website http://www.laco.eu zijn auteursrechtelijk door Laco Nederland B.V. beschermd. Het verspreiden of reproduceren van deze gegevens is niet toegestaan.

 

 1. Klachten
  • Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart de deelnemer in te stemmen met het onderhavige reglement. Het reglement is te raadplegen op deze website.
  • Klachten kunnen binnen een termijn van 3 (drie) maanden na de sluitingsdatum van de wedstrijd doorgegeven aan Laco Nederland op het navolgende (e-mail)adres of telefoonnummer: info@laco.eu.
  • De klachten zullen binnen 4 weken worden behandeld. Indien de klacht naar het oordeel van de klager niet naar behoren is afgedaan kan de klager zich wenden tot de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag.
  • Deze wedstrijd wordt georganiseerd volgens de richtlijnen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 • De actie loopt van 1 juli 2019 t/m 31 juli 2019
 • Actie geldt voor zowel bestaande als niet bestaande leden (members)
 • Bij aanschaf van een flesje fris ontvangt men een gratis groepsleskaartje
 • Een gratis groepsleskaartje geeft eenmalig toegang tot een groepsles naar keuze
 • Voor deelname aan een groepsles dient men vooraf te reserveren aan de balie van de desbetreffende accommodatie of via de website.
 • Per persoon mag er, binnen de actieperiode, maximaal 2x gebruik worden gemaakt van een gratis groepsleskaartje. Een persoon kan dus maximaal aan 2 groepslessen deelnemen, binnen de actieperiode.
 • Een groepsleskaartje is niet inwisselbaar tegen contanten.

Huisregels

⦁ De Laco Kidsclub is een professionele oppasservice, met andere huisregels dan een kinderdagopvang. Houd hier alsjeblieft rekening mee.

⦁ Elke ochtend en tijdens de zwemlessen geopend, bekijk hier de openingstijden.

⦁ De Laco Kidsclub is op zondag gesloten.

⦁ Voor kinderen vanaf 3 maanden tot en met 7 jaar.

⦁ Reservering bij de receptie of telefonisch, reserveren kan maximaal 7 dagen vooraf en is altijd op basis van beschikbaarheid.

⦁ Je kan alleen voor je eigen kind(eren) reserveren.

⦁ Afmelden kan maximaal 24 uur vooraf.

⦁ Wanneer je je kind(eren) 3 keer te laat hebt afgemeld, of niet hebt afgemeld, kan dat consequenties hebben op de reserveringsmogelijkheid.

⦁ Uit veiligheidsoverweging hanteren we een maximum aantal kinderen van 20. Dit aantal is inclusief 2 baby’s. Onder baby’s verstaan we kinderen tot leeftijd van 1 jaar.

⦁ Kind(eren) mogen maximaal 1.5 uur verblijven bij de Laco Kidsclub.

⦁ Kinderen krijgen vanuit de Laco Kidsclub geen eten en drinken. Uiteraard mag er wel eigen eten en drinken genuttigd worden op de daarvoor bestemde plaats.

⦁ Als het nodig is verschonen wij je kind(eren), zorg er wel voor dat je dan enkele luiers achterlaat voor de medewerker.

⦁ Kinderwagens en maxi cosies mogen gestald worden bij de oppasservice op daarvoor bestemde plaats. Zo kan uw kind hierin slapen onder toeziend oog van onze medewerkers.

⦁ Het is niet toegestaan dat ouders het sportcentrum verlaten, wanneer het kind nog in de Laco Kidsclub verblijft.

⦁ Het is van belang dat je als ouder altijd het logboek invult. We vragen je om je naam, handtekening en telefoonnummer. Wanneer er bijzonderheden zijn moeten deze ook hierin aangegeven worden.

⦁ Wanneer je kind ziek is, kan je geen gebruik maken van de Laco Kidsclub. Word je kind ziek dan wordt je als ouder verzocht het kind op te komen halen zonder restitutie van gelden.

⦁ Ouder kan te allen tijde verzocht worden om het kind op te komen halen zonder restitutie van gelden.

⦁ Ouders mogen altijd een kijkje komen nemen in de Kidsclub tijdens het spelen.

Vergeet niet dat dit een professionele oppasservice is met andere huisregels dan een kinderdagopvang. Houd hier a.u.b. rekening mee.

Reserveren

 • De reservering is pas definitief zodra u een reserveringsbevestiging heeft ontvangen van Laco Strandbad Nuenen.
 • De reservering dient minimaal 48 uur vooraf plaats te vinden.
 • 50% van het totaalbedrag dient vooraf te zijn voldaan op rekening NL34RABO0122360869 ter name van Laco Strandbad Nuenen.
 • Na de bevestiging van uw reservering geldt het wijzigings- en annuleringsbeleid.
 • De boten zijn niet los of per uur ter huur. Het is alleen mogelijk in combinatie met een arrangement van maximaal 3 uur per shift. Hier kan flexibel mee omgegaan worden maar uitgangspunten zijn de volgende: 10.00 – 13.00, 13.30 – 16.30 en 17.00 – 20.00 uur.

Wijzigen en annuleren

 • Wijzigen en annuleringen kunnen maximaal 3 dagen voor de geplande datum telefonisch (040 283 10 46) door gegeven worden.
 • Wijzigen van datum/tijdstip kan kosteloos 3 dagen voor de geplande datum door gevoerd worden op basis van beschikbaarheid.
 • Als een annulering tot 72 uur van te voren plaatsvindt wordt hiervoor 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht.
 • Als een annulering binnen 72 uur van te voren plaatsvindt wordt het totaal bedrag gefactureerd.

Slecht weer

 • Bij slecht weer (harde regen, onweer en/of harde wind) is het niet mogelijk om gebruik te maken van de BBQ donut. In overleg kan op basis van beschikbaarheid gezocht worden naar een alternatieve datum. Dit dient 72 uur van te voren in overleg besproken te worden. Als alternatief is het ook mogelijk om de barbecue, high tea, high wine of beer op locatie binnen te doen.

Veiligheid en gebruik

 • De persoon aan het roer is en blijft nuchter (drugs en alcohol).
 • De bestuurder en huurder van de BBQ donut dient 18+ te zijn. Hij/zij hoeft niet in het bezit te zijn van een vaarbewijs, maar wel van een geldig legitimatiebewijs.
 • Er mag geen alcohol genuttigd worden door personen jonger dan 18 jaar.
 • Varen met de BBQ Donut is op eigen risico. Laco Strandbad Nuenen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade aan uw eigendommen ontstaan voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart.
 • Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers.
 • Kinderen zonder zwemdiploma A dienen een zwemvest te dragen
 • Roken en openvuur buiten het gebruik van de aanwezige barbecue is verboden op de BBQ donut.
 • Het is verboden om vanaf de BBQ donut te water en/of aan wal te gaan buiten de daarvoor bestemde aanleg steiger.
 • Er mag alleen gebruik gemaakt worden van het vaarwater buiten de lijnen.
 • De BBQ donut dient 25 meter van de kant te blijven tijdens het varen i.v.m. ondiep water.
 • Veroorzaak geen hinder en/of overlast bij de andere gebruikers van de plas.
 • Mochten er opvarende van of aan boord willen gaan dan dient er gebruik gemaakt te worden van de daarvoor bestemde aanmeer plaats.
 • Afval van de BBQ of andere zaken mogen niet in het water worden gegooid.
 • Het is niet toegestaan de BBQ donut door te verhuren of in welke vorm dan ook commercieel in te zetten voor eigen gewin zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.
 • Indien u de BBQ donut later dan op het afgesproken tijdstip terugbrengt worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht. Voor ieder half uur dat u te laat bent bedragen de kosten € 100,00.
 • De borg bedraagt €100,- deze dient contant te worden betaald bij de receptie. Na gebruik van BBQ donut wordt deze gecontroleerd op schade en/of gebreken.
 • Indien u de BBQ donut extreem vuil terugbrengt, kan besloten worden om € 25,00 schoonmaakkosten in rekening te brengen, te verrekenen met de borg.
 • De BBQ donut worden verhuurd aan een minimum van 4 en een maximum van 10 personen.
 • Voor vertrek dient u de voorwaarden te ondertekenen.
 • Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijden te worden nageleefd.
 • Laco Strandbad Nuenen het recht om de vaartocht te weigeren of per direct te beëindigen als gebruikers van de BBQ donut de regels niet naleven. Dit geeft de huurder echter niet het recht tot terugvordering van het (reeds betaalde) totaalbedrag of een deel daarvan.
 • Op eventuele geschillen is altijd het Nederlands recht van toepassing.