Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN Septembercampagne 2020

Door aanmelding accepteert de deelnemer de voorwaarden zoals door Laco Nederland BV, te Oirschot, zijn vastgelegd. Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco accommodatie verschillen.

ACTIES

Nieuwe members ontvangen:

 1. Geen instapgeld
 • Van maandag 24 augustus t/m woensdag 30 september 2020 (einde dag) betaal je geen inschrijfgeld (normaal € 29,95).
  • Deze actie geldt voor alle typen Laco Membercards, behalve de producten: Laco Bedrijfssport, Baby- & Peuterzwemmen, Survivalzwemles, Laco Zwem ABC & Laco Gymics.
  • De actie is geldig voor iedereen die zich tijdens de actieperiode inschrijft als nieuw lid, hierna te noemen: “(nieuwe) member”.

en / of

 1. Eén maand gratis sporten
 • Bij inschrijving van een 12 maandenabonnement krijgt de nieuwe member de 13e maand gratis. In dit geval zal dat de maand oktober in het jaar 2021 zijn. Het resterende van de eerste maand van inschrijving, moet bij de receptie worden voldaan.
  • Members die zich inschrijven voor een 6 maandenabonnement krijgen géén maand gratis.
 1. 14 bezoeken voor de prijs van 10
 • Bij aankoop van een 12-bezoekenkaart (12 bezoeken voor de prijs van 10) ontvang je nog eens 2 extra bezoeken. Je krijgt dus nu geen 12 maar 14 bezoeken voor de prijs van 10.
  • 12-bezoekenkaarten zijn 24 maanden geldig vanaf het moment van aankoop.
  • Deze actie geldt voor alleen voor het type 12-bezoekenkaarten: zwemmen
  • De consumptiekaart is uitgesloten.
  • De actie is geldig van maandag 24 augustus t/m woensdag 30 september 2020.

Deelnemende Laco accommodaties:

Deze actie is van toepassing bij alle onderstaande accommodaties te weten: Bemmel, Borne, Cuijk, Deurne, Doorn, Driebergen, Geldermalsen, Geldrop, Geleen, Goirle, Grave, Haelen, Haulerwijk,  ’s-Heerenberg, Helmond, Heythuysen, Hilvarenbeek, Hoogerheide, Leerdam, Nederweert, Oirschot, Oudenbosch, Oude IJsselstreek, Peel en Maas, Rucphen, Strijen, Veghel, Venray en Zierikzee.

 

Overige voorwaarden

 • Na betaling van het member-abonnement, ontvangt de member een Laco pas, welke bij elk bezoek getoond moet worden ter registratie en controle als de deelnemer gebruikt maakt van de faciliteiten van de Laco accommodatie. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de Laco pas wordt € 11,- administratiekosten per pas in rekening gebracht.
  Als de member al in het bezit van een Laco pas was, wordt deze geactiveerd voor het membership.
 • Bij de aanschaf van een membership verklaart de member de Laco accommodatie uitsluitend te gebruiken op eigen risico en dat de kosten van ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De member is er zich van bewust dat het gebruik van de Laco accommodatie risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij (vervolg)schade die als gevolg van het gebruik kan ontstaan voor eigen risico neemt. Ook zal de member de Laco accommodatie vrijwaren voor aanspraken van derden.
 • Tijdens de actieperiode is het niet mogelijk het membership online aan te schaffen en te betalen. Het membership kan online worden gereserveerd en worden betaald in de vestiging.
 • Acties kunnen per accommodatie verschillen vanwege de verschillende faciliteiten die zij aanbieden.
 • Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco accommodatie verschillen.
 • Laco Nederland BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig aan te passen of te beëindigen.
 • Bij het afsluiten van een abonnement naar aanleiding van deze actie zijn naast de actievoorwaarden de gebruikelijke deelnemersvoorwaarden van toepassing.
 • De algemene deelnemersvoorwaarden zijn te vinden op laco.eu/deelnemersvoorwaarden
 • Gelden zijn niet inwisselbaar tegen contanten.
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

Persoonsgegevens

Reacties zijn eigendom van Laco Nederland BV. De gegevens van de members worden strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor Laco doeleinden, waaronder direct marketing. De persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt, behalve voor direct marketing. De member kan zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van Laco Nederland BV aangeven dat de gegevens uit het bestand van Laco Nederland BV worden verwijderd en/of dat de gegevens niet gebruikt mogen worden voor direct marketing. Laco Nederland BV waarborgt de privacy van de member conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Verder verwijst Laco Nederland B.V. naar haar Privacyverklaring die te raadplegen is op de website van Laco, www.laco.eu

Geen mailings meer ontvangen? U kunt ons te allen tijde kosteloos laten weten geen reclameberichten meer te willen ontvangen. Afmelden voor dit soort berichten kan eenvoudig via de volgende link: Uitschrijven voor verdere informatie

Mocht de hyperlink onverhoopt niet werken, neemt u dan contact met ons op: Laco Nederland, Postbus 142, 5080 AC Hilvarenbeek of per e-mail: info@laco.eu.

Directie Laco Nederland BV

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Laco Nederland BV. Het besluit van de directie is niet voor beroep vatbaar.

Nederlands recht

Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of een andere overeenkomst met Laco Nederland BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en wordt deze vervangen door een door Laco Nederland BV vastgestelde vergelijkbare bepaling.

VOORWAARDEN Buitenbadcampagne 2020

Door deelname aan deze actie, accepteert de deelnemer de voorwaarden zoals door Laco Nederland BV, te Oirschot, zijn vastgelegd en deze voorwaarden gelden voor alle Laco accommodaties. Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco accommodatie verschillen.

Actie:

Verkoop buitenbadabonnement:.

 • Buitenbadseizoen  loopt van zaterdag 30-05-2020 tot maandag 30-08-2020
 • Is geldig in het buitenbad en geeft, gedurende de 6 weken zomervakantie, toegang tot het binnenbad wanneer het buitenbad gesloten is.
 • Kinderen tot een lengte van 1 meter (100 centimeter) hebben gedurende het buitenbadseizoen 2020 gratis toegang tot de buitenbaden, mits zij binnenkomen met een begeleider (18 jaar of ouder) die in het bezit is van een buitenbad abonnement. De beslissingsbevoegdheid over de lengte van een kind ligt bij de desbetreffende Laco accommodatie. Gasten zonder buitenbad abonnement betalen losse entree (kinderen tot 1 jaar gratis).
 • Kinderen  t/m 7 jaar hebben  alleen toegang onder toezicht van een begeleider van minimaal 18 jaar.
 • Indien de deelnemer om welke reden dan ook geen gebruik van het buitenbad kan c.q. mag maken, komt dit volledig voor rekening en risico van de deelnemer. Betaalde contributie of toegangsbewijzen worden door Laco nimmer terugbetaald.  .

 Deelnemende buitenbaden:

 • De deelnemende Laco buitenbaden aan de buitenbadcampagne 2020 zijn bosbad Appelscha, en de buitenbaden in Deurne, Geldrop, Goirle, Hoogerheide, Oirschot, Oude IJsselstreek, Strandbad Nuenen, Driebergen,  Geleen en Veghel.
 • Na betaling van het buitenbadabonnement voor het seizoen van 2020 ontvangt de deelnemer een Laco-pas, die bij elk bezoek getoond moet worden ter registratie en controle op het moment dat  de deelnemer gebruikt maakt van het buitenbad van de Laco accommodatie. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de Laco-pas wordt € 11,- administratiekosten per pas in rekening gebracht. Als de deelnemer al in het bezit van een Laco-pas is, wordt deze geactiveerd voor het buitenbadabonnement 2020.
 • Het buitenbad wordt vervroegd gesloten of niet geopend, wanneer slechte weersomstandigheden daartoe aanleiding geven. De manager van de desbetreffende Laco accommodatie zal elke dag voor 12.00 uur beslissen of het buitenbad de gehele dag verder open blijft. Dit zal gecommuniceerd worden bij de openingstijden op de website.
 • De manager van de desbetreffende Laco accommodatie heeft altijd de vrijheid om openstelling te beperken tussen 12.00 en 18.00 uur en om het buitenbad eerder te sluiten.
 • Gemaakte afspraken met de gemeente of andere overheden blijven richtinggevend en dienen door de deelnemers te allen tijde in acht worden genomen.
 • Aanwijzingen van de Laco accommodatie voor het gebruik van de accommodatie worden stipt door de deelnemer(s) opgevolgd. Als een deelnemer de instructies en/of de reglementen overtreedt, is dat een reden om de toegang te weigeren en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Betaalde abonnementsgelden  of toegangsbewijzen betaalt Laco niet terug.
 • Bij de aanschaf van een buitenbadabonnement 2020 verklaart de deelnemer de Laco accommodatie te gebruiken op eigen risico en de kosten voor zaakschade en/of gevolgschade geheel zelf te dragen. De deelnemer is zich ervan bewust dat het gebruik van de Laco accommodatie risico’s met zich meebrengt. De deelnemer vrijwaart de Laco accommodatie voor aanspraken van derden met betrekking tot zaak- en/of gevolgschade.
 • Tijdens het gehele buitenbadseizoen 2020 hebben alle All-in Members gratis toegang tot alle buitenbaden. Dit betreft de onderstaande abonnementen:
  • Member All-in Jeugd
  • Member All-in
  • Member All-in Vitaal
  • Member All-in Bedrijfssport
  • Member Lokaal (alleen bij het buitenbad van de accommodatie waar het abonnement aangeschaft is).
 • Het buitenbadabonnement kan op de deelnemende accommodaties worden aangeschaft tijdens openingstijden of via de website: www.laco.eu/buitenbad
 • Tijdens de verkoopperiode is het ook mogelijk het buitenbadabonnement online aan te schaffen en via iDeal te betalen.
 • Na aankoop van een buitenbadabonnement via de website laco.eu mag dit door de deelnemer binnen 14 dagen na aankoop herroepen worden. De herroeping is kosteloos indien er geen gebruik is gemaakt van het buitenbadabonnement in de 14-dagenperiode. Als het abonnement wel is gebruikt in deze periode, dan kan Laco naar rato (vanaf de activering van je abonnement tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten in rekening brengen.

Het buitenbadabonnement van Laco is te herroepen op dezelfde wijze als waarop de overeenkomst is aangegaan. Schriftelijk per brief, door het invullen van een opzegformulier of online, indien er op deze wijze de overeenkomst tot stand is gekomen.

 • Laco Nederland BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig aan te passen of te beëindigen.
 • Bij het afsluiten van een abonnement naar aanleiding van deze actie zijn naast de actievoorwaarden ook de deelnemersvoorwaarden van toepassing.
 • De deelnemersvoorwaarden zijn te vinden op laco.eu/deelnemersvoorwaarden
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere actie en niet inwisselbaar tegen contanten.

 

 

Algemeen

Reacties zijn eigendom van Laco Nederland BV. De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor Laco doeleinden, waaronder direct marketing. De persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt, behalve voor direct marketing. De deelnemer kan zelf op elk gewenst tijdstip met een schriftelijk verzoek aan de directie van Laco Nederland BV aangeven dat de gegevens uit het bestand van Laco Nederland BV worden verwijderd en/of dat de gegevens niet gebruikt mogen worden voor direct marketing. Laco Nederland BV waarborgt de privacy van de deelnemer conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Verder verwijst Laco Nederland B.V. naar haar Privacyverklaring die te raadplegen is op de website van Laco, www.laco.eu

Geen mailingen meer ontvangen? U kunt ons te allen tijde kosteloos laten weten geen reclameberichten meer te willen ontvangen. Afmelden voor dit soort berichten kan eenvoudig via de volgende link: Uitschrijven voor verdere informatie

Mocht de hyperlink onverhoopt niet werken, neemt u dan contact met ons op: Laco Nederland, De Scheper 314, 5688 HP, Oirschot of per e-mail: info@laco.eu.

Directie Laco Nederland BV

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Laco Nederland BV. Het besluit van de directie is niet voor beroep vatbaar.

 

Nederlands recht

Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of een andere overeenkomst met Laco Nederland BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en wordt deze vervangen door een door Laco Nederland BV vastgestelde vergelijkbare bepaling.

 

Intellectueel eigendom

Alle gegevens die worden vermeld op de website http://www.laco.eu en http:www.feelfitcenter.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Het verspreiden of reproduceren van deze gegevens is niet toegestaan

 

Huisregels

⦁ De Laco Kidsclub is een professionele oppasservice, met andere huisregels dan een kinderdagopvang. Houd hier alsjeblieft rekening mee.

⦁ Elke ochtend en tijdens de zwemlessen geopend, bekijk hier de openingstijden.

⦁ De Laco Kidsclub is op zondag gesloten.

⦁ Voor kinderen vanaf 3 maanden tot en met 7 jaar.

⦁ Reservering bij de receptie of telefonisch, reserveren kan maximaal 7 dagen vooraf en is altijd op basis van beschikbaarheid.

⦁ Je kan alleen voor je eigen kind(eren) reserveren.

⦁ Afmelden kan maximaal 24 uur vooraf.

⦁ Wanneer je je kind(eren) 3 keer te laat hebt afgemeld, of niet hebt afgemeld, kan dat consequenties hebben op de reserveringsmogelijkheid.

⦁ Uit veiligheidsoverweging hanteren we een maximum aantal kinderen van 20. Dit aantal is inclusief 2 baby’s. Onder baby’s verstaan we kinderen tot leeftijd van 1 jaar.

⦁ Kind(eren) mogen maximaal 1.5 uur verblijven bij de Laco Kidsclub.

⦁ Kinderen krijgen vanuit de Laco Kidsclub geen eten en drinken. Uiteraard mag er wel eigen eten en drinken genuttigd worden op de daarvoor bestemde plaats.

⦁ Als het nodig is verschonen wij je kind(eren), zorg er wel voor dat je dan enkele luiers achterlaat voor de medewerker.

⦁ Kinderwagens en maxi cosies mogen gestald worden bij de oppasservice op daarvoor bestemde plaats. Zo kan uw kind hierin slapen onder toeziend oog van onze medewerkers.

⦁ Het is niet toegestaan dat ouders het sportcentrum verlaten, wanneer het kind nog in de Laco Kidsclub verblijft.

⦁ Het is van belang dat je als ouder altijd het logboek invult. We vragen je om je naam, handtekening en telefoonnummer. Wanneer er bijzonderheden zijn moeten deze ook hierin aangegeven worden.

⦁ Wanneer je kind ziek is, kan je geen gebruik maken van de Laco Kidsclub. Word je kind ziek dan wordt je als ouder verzocht het kind op te komen halen zonder restitutie van gelden.

⦁ Ouder kan te allen tijde verzocht worden om het kind op te komen halen zonder restitutie van gelden.

⦁ Ouders mogen altijd een kijkje komen nemen in de Kidsclub tijdens het spelen.

Vergeet niet dat dit een professionele oppasservice is met andere huisregels dan een kinderdagopvang. Houd hier a.u.b. rekening mee.

Start a Conversation

Hi! Click one of our member below to chat on Whatsapp

Support – Anne

Support – Anne

Anne

online