FAQ

Kwaliteit van onze zwemlessen

Nee, wij hebben de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en onze zwemleskinderen behalen daarom de Nationale Zwemdiploma’s van de NRZ.

Ja, onze zweminstructeurs zijn allemaal gediplomeerd en worden jaarlijks bijgeschoold.

Bij ons halen de kinderen de Nationale Zwemdiploma’s van de NRZ.

De NRZ: Nationale Raad Zwemveiligheid, is een kennisinstituut waarin partijen binnen de zwembranche bestuurlijk zijn vertegenwoordigd. Deze partijen streven naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC.

De Licentie Nationale Zwemdiploma’s is een instrument om de kwaliteit van het zwemonderwijs en het diplomazwemmen voor het Zwem-ABC en het vervolgaanbod op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen en te houden.

De Nationale Zwemdiploma’s worden uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid. Met de Licentie Nationale Zwemdiploma’s wordt borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen gestimuleerd. Dit geeft de klant de zekerheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s handelt volgens de kwaliteitsstandaard van de zwembranche.

De Nationale Raad Zwemveiligheid verleent zwemlesaanbieders de Licentie Nationale Zwemdiploma’s wanneer aan alle kwaliteitscriteria is voldaan. Dan heeft de zwemlesaanbieder het recht om het Zwem-ABC en/of diploma’s uit het vervolgaanbod uit te geven. De zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s laat aan ouders en kinderen zien dat ze kwaliteit heel belangrijk vinden en wordt jaarlijks getoetst door de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Om de Licentie Nationale Zwemdiploma’s te ontvangen, moeten wij aan bepaalde criteria voldoen. Een greep uit de beoordelingscriteria:

 • Er is voldaan aan wet- en regelgeving.
 • De zwemonderwijzer heeft een erkende opleiding waarvoor de medewerker een landelijk erkent examen voor heeft afgelegd.
 • De zwemonderwijzer is gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • De zwemlesaanbieder werkt volgens de Gedragscode Zwembranche.
 • Er is een zwemlesplan.
 • Ouders worden op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind tijdens de zwemles.
 • Er is een ongevallenregistratie.
 • Er is een klachtenprocedure.

De kwaliteit van de zwemlesaanbieder met de Licentie Nationale Zwemdiploma’s wordt zowel intern als extern getoetst. Er zijn vier kwaliteitschecks:

 1. Een auditor van de Nationale Raad Zwemveiligheid checkt jaarlijks of de licentiehouder nog steeds voldoet aan de kwaliteitscriteria.
 2. De examinator van de Licentiehouder is verantwoordelijk voor de interne kwaliteitsborging bij het diplomazwemmen.
 3. Een gedelegeerde van de Nationale Raad Zwemveiligheid doet de externe kwaliteitsborging en is steekproefsgewijs aanwezig bij het diplomazwemmen.
 4. Er worden door het jaar heen door de Nationale Raad Zwemveiligheid steekproeven gehouden bij licentiehouders.
 • Zwemdiploma A: je beheerst vaardigheden voor een zwembad zonder attracties.
 • Zwemdiploma B: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling.
 • Zwemdiploma C: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). Met dit diploma voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Het doel van Nationale Norm Zwemveiligheid is om de zwemveiligheid van Nederland zo hoog mogelijk te houden. Dat begint bij het volledig afronden van je Zwem-ABC. Pas met het behalen van een Zwemdiploma C is iemand verzekerd van een leven lang zwemplezier.

Start a Conversation

Hi! Click one of our member below to chat on Whatsapp

Support – Anne

Support – Anne

Anne

online