recreatief zwemmen

Privacy statement

Laco hecht veel waarde aan het beschermen van je persoonsgegevens en respecteert je persoonlijke levenssfeer. We zullen er daarom voor zorgen dat eventuele persoonlijke informatie die je via deze website aan ons verstrekt – of die al in ons bezit is – vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Je kunt deze website anoniem bezoeken.

Wanneer je via deze website een (online) dienst afneemt, vragen we je naar je (bedrijfs)naam, telefoonnummer en (e-mail)adres. We gebruiken deze gegevens om de dienst te verlenen en te administreren én om je van tijd tot tijd te informeren over onze dienstverlening. We verstrekken beslist geen persoonsgegevens aan derden, tenzij we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast kunnen we je vragen om gegevens met betrekking tot je werk, functie, leeftijd en interesses. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend om je nog beter van dienst te kunnen zijn.

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan servers in de Verenigde Staten of in andere landen buiten de EU. In dat geval nemen we passende maatregelen om te waarborgen dat je gegevens optimaal worden beschermd.