recreatief zwemmen

Reglement

1.

Je verblijft in een accommodatie van Laco altijd op eigen risico. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken.

2.

De directie heeft het recht de openingstijden van de Laco-accommodatie te wijzigen. Gewijzigde openingstijden geven geen recht op terugbetaling van sport- en zwemlessen.

3.

Vakantieverzuim komt voor je eigen rekening. Het is niet mogelijk om lessen in te halen en je mag sport- en zwemlessen ook niet overdragen aan derden.

4.

Je moet sport- en zwemlessen vóór aanvang van de activiteiten betalen. Laco betaalt vooraf betaalde toegangsbewijzen niet terug.

5.

Je kunt beloningen (bij zwemlessen) alleen inwisselen in het zwembad waar je kind de zwemlessen volgt. Dit kan bovendien alleen tijdens de zwemlesperiode van je kind en met een geldige zwemleskaart.

6.

Bij automatische incasso incasseert Laco telkens één maand vooraf een vast bedrag. De hoogte van het maandelijkse incassobedrag is afhankelijk van de gekozen sport- en zwemlessen. Wil je opzeggen, dan moet je dat uiterlijk één maand van tevoren schriftelijk doen.

7.

Bij vervanging van je Laco-pas in verband met (onder meer) verlies, beschadiging of diefstal brengt Laco administratiekosten bij je in rekening.

8.

Bij ziekte of blessures die langer duren dan één maand kun je de incasso – in overleg met de directie en na schriftelijke melding – stopzetten.

9.

Om de veiligheid in onze zwembaden voor iedereen te waarborgen, geldt het volgende:

a. Ben je jonger dan 1 jaar? Dan heb je gratis toegang tot onze zwembaden en mag je alleen het water in met een meezwemmende ouder of verzorger van 18 jaar of ouder.

b. Ben je jonger dan 8 jaar? Dan mag je alleen in het water met een meezwemmende ouder of verzorger van 18 jaar of ouder;

c. Ben je jonger dan 12 jaar en kun je niet of goed zwemmen? Dan mag je alleen in het water met zwemvleugeltjes met voldoende drijfvermogen;

d. Ben je 12 jaar of ouder en kun je niet of niet goed zwemmen? Dan mag je alleen in baden waar je met je hoofd boven water kunt staan.

10.

Als bezoeker kun je kleding en waardevolle voorwerpen opbergen in de kluisjes van de Laco-accommodatie. Je mag geen waardevolle voorwerpen in bewaring geven bij de receptie, de bar, de fitnessbalie of Laco-medewerkers.

11.

Omdat Laco probeert voor elke bezoeker een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, kan op diverse plaatsen videobewaking aanwezig zijn.

12.

Je mag geen gevaarlijke en/of breekbare voorwerpen, wapens, alcohol en drugs meebrengen en/of in je bezit hebben tijdens je bezoek aan een Laco-accommodatie.

13.

Om hygiënische redenen en om beschadiging van vloeren te voorkomen, mag je de sportruimtes en de zwemzaal niet betreden met ongeschikt schoeisel of straatschoeisel.

14.

Ben je – of begeleid je – iemand met een ziekte of handicap waarvoor extra toezicht of begeleiding nodig is, dan moet je dit melden aan de directie en aan de medewerkers die belast zijn met het houden van toezicht en de begeleiding. Laco kan hierbij nadere voorwaarden stellen.

15.

Als je je misdraagt, heeft de directie het recht je de toegang tot de Laco-accommodatie te weigeren of te ontzeggen.

16.

Het toegangsbewijs tot de Laco-accommodatie is strikt persoonlijk en moet je op verzoek van het personeel tonen. Bij misbruik neemt Laco het toegangsbewijs in zonder dat je recht hebt op terugbetaling en wordt je automatisch geroyeerd als member.

17.

Als bezoeker van een Laco-accommodatie ga je automatisch akkoord met dit reglement en geef je aan je hieraan te houden. Overtreed je dit reglement, dan neemt Laco maatregelen en kan de

Start a Conversation

Hi! Click one of our member below to chat on Whatsapp

Support – Anne

Support – Anne

Anne

online