recreatief zwemmen

Opzegging

OPTIE 1 –  Opzegging

Opzegging dient schriftelijk te geschieden per brief of door het invullen van een opzegformulier dat verkrijgbaar is bij de receptie.

Let op, je kunt je abonnement niet opzeggen via het herroepingsformulier.

OPTIE 2 – Herroeping

1. Heb je online een abonnement afgesloten via onze website?
2. En is dit korter dan 14 dagen geleden?

Als je beide vragen met ja kan beantwoorden, dan kun je gebruikmaken van het herroepingsformulier.

Let op, het formulier dient binnen 14 dagen na bestelling binnen te zijn.

Download herroepingsformulier