sportcentrum laco

Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN AA-DRINK

Door aanmelding accepteert de deelnemer de voorwaarden zoals door Laco Nederland BV, te Hilvarenbeek zijn vastgelegd. Laco Nederland BV is gerechtigd ieder moment de actie aan te passen of te beëindigen. Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco accommodatie verschillen. De actieperiode is van vrijdag 1 december tot en met zondag 31 december 2017.

Persoonsgegevens
Reacties zijn eigendom van Laco Nederland BV. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt en je kunt zelf op elk gewenst tijdstip aangeven dat je gegevens uit het bestand van Laco Nederland BV worden verwijderd. Laco Nederland BV waarborgt je privacy conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie: www.cbpweb.nl.

Actie & actievoorwaarden
Actie
– Bij aankoop van twee flesjes AA-Drink maak je kans op een sportfiets naar keuze t.w.v. €1.650,- of een van de andere sportprijzen. De fiets wordt uitgezocht in samenspraak met AA-Drink.

Actievoorwaarden
– Deelname aan de actie is gratis.
– De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
– Winnaars worden binnen vijf werkdagen na sluiten van de actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
– Over uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
– Laco breed wordt er één sportfiets naar keuze t.w.v. €1.650,- weggegeven.
– Per deelnemende accommodatie (accommodaties met horecagelegenheid) worden er drie sportprijzen weggegeven.
– Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
– Gasten die aantoonbaar misbruik maken van de acties, kunnen worden uitgesloten.
– Op de acties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
– Aan de actie kunnen geen rechten worden ontleend.
– Medewerkers van Laco zijn uitgesloten van deelname.
– Vragen, klachten of opmerkingen kunnen kenbaar worden gemaakt via info@laco.eu.

Directie Laco Nederland BV
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Laco Nederland BV. Het besluit van de directie is niet voor beroep hervatbaar.

Nederlands recht
Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of een andere overeenkomst met Laco Nederland BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en wordt deze vervangen door een door Laco Nederland BV vastgestelde vergelijkbare bepaling.

 

Actievoorwaarden Sinterklaas Knutselplaat 2017

Door aanmelding accepteert de deelnemer de voorwaarden zoals door Laco Nederland BV, te Hilvarenbeek zijn vastgelegd. Laco Nederland BV is gerechtigd ieder moment de actie aan te passen of te beëindigen. Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco accommodatie verschillen. De actieperiode is van zaterdag 18 november tot vrijdag 1 december 2017

Persoonsgegevens
Reacties zijn eigendom van Laco Nederland BV. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt en je kunt zelf op elk gewenst tijdstip aangeven dat je gegevens uit het bestand van Laco Nederland BV worden verwijderd. Laco Nederland BV waarborgt je privacy conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie: www.cbpweb.nl.

Actie + actievoorwaarden
Knutselplaat actie
• Kleur en knip de knutselplaat een maak kans op leuke prijzen.

Actievoorwaarden
• Lever de knutselplaat voor 1 december 2017 in bij de receptie van jouw accommodatie.
• De knutselplaat wordt op de accommodatie opgehangen.
• Voor 5 december 2017 wordt de winnaar(s) bekend gemaakt.
• De winnaar(s) wint een verrassing.
• Het aantal te winnen prijzen en de inhoud van de prijzen zijn per accommodatie verschillend. Informeer hiernaar, bij de receptie van jouw accommodatie.

Directie Laco Nederland BV
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Laco Nederland BV. Het besluit van de directie is niet voor beroep hervatbaar.

Nederlands recht
Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of een andere overeenkomst met Laco Nederland BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en wordt deze vervangen door een door Laco Nederland BV vastgestelde vergelijkbare bepaling.

Actievoorwaarden Kidsclub (Nuenen)

Huisregels

⦁ De Laco Kidsclub is een professionele oppasservice, met andere huisregels dan een kinderdagopvang. Houd hier alsjeblieft rekening mee.

⦁ Elke ochtend en tijdens de zwemlessen geopend, bekijk hier de openingstijden.

⦁ De Laco Kidsclub is op zondag gesloten.

⦁ Voor kinderen vanaf 3 maanden tot en met 7 jaar.

⦁ Reservering bij de receptie of telefonisch, reserveren kan maximaal 7 dagen vooraf en is altijd op basis van beschikbaarheid.

⦁ Je kan alleen voor je eigen kind(eren) reserveren.

⦁ Afmelden kan maximaal 24 uur vooraf.

⦁ Wanneer je je kind(eren) 3 keer te laat hebt afgemeld, of niet hebt afgemeld, kan dat consequenties hebben op de reserveringsmogelijkheid.

⦁ Uit veiligheidsoverweging hanteren we een maximum aantal kinderen van 20. Dit aantal is inclusief 2 baby’s. Onder baby’s verstaan we kinderen tot leeftijd van 1 jaar.

⦁ Kind(eren) mogen maximaal 1.5 uur verblijven bij de Laco Kidsclub.

⦁ Kinderen krijgen vanuit de Laco Kidsclub geen eten en drinken. Uiteraard mag er wel eigen eten en drinken genuttigd worden op de daarvoor bestemde plaats.

⦁ Als het nodig is verschonen wij je kind(eren), zorg er wel voor dat je dan enkele luiers achterlaat voor de medewerker.

⦁ Kinderwagens en maxi cosies mogen gestald worden bij de oppasservice op daarvoor bestemde plaats. Zo kan uw kind hierin slapen onder toeziend oog van onze medewerkers.

⦁ Het is niet toegestaan dat ouders het sportcentrum verlaten, wanneer het kind nog in de Laco Kidsclub verblijft.

⦁ Het is van belang dat je als ouder altijd het logboek invult. We vragen je om je naam, handtekening en telefoonnummer. Wanneer er bijzonderheden zijn moeten deze ook hierin aangegeven worden.

⦁ Wanneer je kind ziek is, kan je geen gebruik maken van de Laco Kidsclub. Word je kind ziek dan wordt je als ouder verzocht het kind op te komen halen zonder restitutie van gelden.

⦁ Ouder kan te allen tijde verzocht worden om het kind op te komen halen zonder restitutie van gelden.

⦁ Ouders mogen altijd een kijkje komen nemen in de Kidsclub tijdens het spelen.

Vergeet niet dat dit een professionele oppasservice is met andere huisregels dan een kinderdagopvang. Houd hier a.u.b. rekening mee.