Alle zwembaden van Laco Nederland B.V. richting Licentie Zwem-ABC

Ede/Hilvarenbeek, 19 april 2016

Dinsdag 19 april hebben Bert en Ivo Lavrijsen, directie van Laco Nederland B.V., en Evert-Jan Hulshof van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ een overeenkomst getekend, waarin vastligt dat alle 34 zwembaden die vallen onder Laco, de Licentie Zwem-ABC gaan behalen. Volgens planning voldoen de zwembaden op korte termijn aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC, de Nationale Zwemdiploma’s. Deze Licentie geeft ouders de zekerheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Zwem-ABC handelt volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche.

Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar je kunt diplomazwemmen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of dit diplomazwemmen verloopt conform de afzwemeisen – de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwemdiploma's, afgekort BREZ. Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC wordt een zwemlesaanbieder ook getoetst op zaken die met veiligheid en klantgerichtheid te maken hebben.

Laco gaat de methodiek van systeemgericht toezicht gebruiken voor het behalen van de Licentie Zwem-ABC. Dit betekent dat er op verschillende manieren wordt gecontroleerd: op concernniveau wordt jaarlijks een systeemaudit uitgevoerd door een externe auditor. Vanuit het interne kwaliteitssysteem worden de  zwembaden getoetst op de eisen van de Licentie Zwem-ABC. Middels een steekproef wordt door een externe auditor bekeken of Laco deze toetsing conform de criteria heeft uitgevoerd. Tenslotte wordt de inhoudelijke kwaliteit van het diplomazwemmen door vakmensen getoetst aan de BREZ 2.0.

Laco heeft kwaliteit van het zwemonderwijs hoog in het vaandel staan en onderstreept het belang van kwaliteitsborging van het Zwem-ABC. Vanaf het begin is Laco betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Licentie Zwem-ABC door zitting te hebben in de Coördinatiewerkgroep en door Laco zwembad Heythuysen deel te laten nemen aan de pilot.

Jaarlijks halen veel kinderen een Zwemdiploma A. Dit onderstreept het belang van leren zwemmen in Nederland en het Zwem-ABC. In Nederland bestaat een uniek systeem van zwemdiploma’s en zwemonderwijs. De basis van het zwemonderwijs is het Zwem-ABC uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.