Nieuw Laco sportcentrum Malden is een feit!

Dinsdag 12 april 2016

Gemeente Heumen en Laco Malden BV hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuw sportcomplex in Malden, ter vervanging van het bestaande sportcomplex De Veldschuur. Laco sportcentrum Malden bestaat onder andere uit een wedstrijdsporthal, een kleine sportzaal, een wedstrijdzwembad met beweegbare bodem, een peuterbadje, een fitnesscentrum, een fysiotherapiepraktijk en een horecavoorziening. De bouw van Laco sportcentrum Malden is gepland op de huidige locatie aan de Veldsingel in Malden.

Laco sportcentrum Malden maakt het voor alle verenigingen en gebruikers van de huidige Veldschuur mogelijk om tot in de lengte van jaren gebruik te maken van een moderne sportaccommodatie. Daarmee is de onzekerheid over de toekomst van De Veldschuur definitief weggenomen en kunnen verenigingen blijven bestaan en zich verder ontwikkelen. Tevens versterkt een moderne duurzame sportaccommodatie ook het voorzieningenniveau en de aantrekkelijkheid van de gemeente Heumen en Malden in het bijzonder.

Gemeenteraad
De gemeenteraad stemde op 31 maart unaniem in met het schetsontwerp van het nieuwe sportcomplex en het benodigde budget voor de nieuwbouw. Het college van burgemeester en wethouders stelde op 12 april de samenwerkingsovereenkomst en de huur,- beheer,- en exploitatieovereenkomst vast.

Tekenen overeenkomsten
Beide overeenkomsten zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst op dinsdag 12 april 2016 door burgemeester P. Mengde en de directeur van Laco, de heer B. Lavrijsen, ondertekend in bijzijn van de pers, het voltallige personeel De Veldschuur, de klankbordgroep van gebruikers en stichting Red de Veldschuur. Daarbij werd het informatiepaneel van het schetsontwerp onthuld zodat bezoekers van De Veldschuur alvast een idee kunnen krijgen van het toekomstige sportcomplex.

Rol gemeente Heumen
De gemeente neemt de regie in deze ontwikkeling en werkt daarin nauw samen met Laco die na opening van het nieuwe complex wederom als exploitant optreedt. De komende maanden wordt het schetsontwerp uitgewerkt tot definitief ontwerp en wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Pas als het bestemmingsplan is vastgesteld en de vergunning voor de nieuwbouw is verleend kan gestart worden met de bouw. Opening van het nieuwe sportcomplex is gepland in het najaar van 2019.