Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Buitenbad campagne 2017

Door aanmelding accepteert de deelnemer de voorwaarden zoals door Laco Nederland BV, te Hilvarenbeek zijn vastgelegd. Laco Nederland BV is gerechtigd ieder moment de actie aan te passen of te beëindigen. Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco accommodatie verschillen.

Acties
Verkoop Buitenbad abonnement
• Voorverkoop. In de periode van maandag 20 maart tot en met zondag 7 mei 2017 geldt het voorverkooptarief van € 30,95.
• Buitenbad seizoen. In de periode van maandag 8 mei tot en met zondag 3 september 2017 geldt het normale tarief van € 61,95.
• Verkoop naseizoen. In de periode van maandag 7 augustus t/m zondag 3 september 2017 kunnen bezoekers al een buitenbad abonnement voor 2018 kopen tegen het huidige tarief van € 30,95.

Actievoorwaarden

 1. Na betaling van het Buitenbad abonnement voor het seizoen van 2017, ontvangt de gast een Laco pas, welke bij elk bezoek getoond moet worden ter registratie en controle als de deelnemer gebruikt maakt van de faciliteiten van de Laco accommodatie. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de Laco pas wordt € 11,- administratiekosten per pas in rekening gebracht.
  Als de bezoeker al in het bezit van een Laco pas was, wordt deze geactiveerd voor het Buitenbad abonnement 2017.
 2. Reacties zijn eigendom van Laco Nederland BV. De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor Laco doeleinden, waaronder direct marketing. De persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt, behalve voor direct marketing. Je kunt zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van Laco Nederland BV aangeven dat je gegevens uit het bestand van Laco Nederland BV worden verwijderd en/of dat de gegevens niet gebruikt mogen worden voor direct marketing. Laco Nederland BV waarborgt de privacy van de deelnemer conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
 3. De openingstijden van de buitenbaden worden vastgesteld door de Laco accommodatie. De accommodatie kan tijdens de officiële zon- en (bijzondere) feestdagen gesloten zijn. Het openluchtbad wordt vervroegd gesloten of niet geopend wanneer slechte weersomstandigheden daartoe aanleiding geven. 
 4. Gedurende de zomervakantie van het basisonderwijs mag er met een geldig Laco buitenbad abonnement buiten én binnen worden gezwommen tijdens de openingstijden van verschillende Laco zwembaden. De zomervakantie van het basisonderwijs en de openingstijden kunnen per Laco accommodatie verschillen. Betaalde contributie of toegangsbewijzen worden niet terug betaald.
 5. Aanwijzingen van de Laco accommodatie voor het gebruik van de accommodatie moeten stipt worden opgevolgd. Als de deelnemer de instructies en/of de reglementen overtreedt, is dat een reden om hem/haar de verdere toegang te weigeren en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Betaalde contributie of toegangsbewijzen worden dan niet terugbetaald.
 6. Bij de aanschaf van een Buitenbad abonnement 2017 verklaart de bezoeker de Laco accommodatie uitsluitend te gebruiken op eigen risico en dat de kosten voor zaakschade en of gevolgschade geheel door hem/haar worden gedragen. De deelnemer is zich ervan bewust dat het gebruik van de Laco accommodatie risico’s met zich meebrengt. De deelnemer zal de Laco accommodatie vrijwaren voor aanspraken van derden met betrekking tot zaak- en/of gevolgschade. 
 7. Tijdens het gehele buitenbadseizoen 2017 hebben alle All in members gratis toegang tot alle buitenbaden. Het betreft onderstaande All in memberships:
  a. Member All in Jeugd
  b. Member All-in
  c. Member All in Vitaal
  d. Member All in Bedrijfssport
 8. De deelnemende Laco buitenbaden aan de Buitenbad campagne 2017 zijn Bosbad Appelscha, Deurne, Geldrop, Goirle, Hoogerheide, Strandbad Nuenen, Oirschot, Oude IJsselstreek, Rucphen en buitenbad Veghel. De buitenbaden Driebergen en Geleen zijn uitgesloten van deze actie.
 9. De algemene deelnemersvoorwaarden zijn te vinden op www.laco.eu/deelnemersvoorwaarden 
 10. Tijdens de actieperiode is het mogelijk het buitenbadabonnement online aan te schaffen en te betalen. Dit kan via iDeal.
 11. Na aankoop van een buitenbadabonnement op de website Laco.eu of telefonisch, dan mag je dit binnen 14 dagen herroepen. De herroeping is kosteloos indien je geen gebruik hebt gemaakt van het Buitenbadabonnement in de 14-dagen periode. Als je het abonnement wel gebruikt hebt in deze periode, dan kan Laco naar rato (vanaf de activering van je abonnement tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten in rekening brengen.
 12. Je kunt het buitenbadabonnement van Laco herroepen door dit formulier voor ontbinding te printen, in te vullen en te ondertekenen. Scan het formulier in en stuur het vervolgens naar het emailadres: herroeping@laco.eu.
  Of stuur het formulier per post naar: 
  Laco Nederland
  Postbus 142
  5080 AC Hilvarenbeek

Directie Laco Nederland BV
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Laco Nederland BV. Het besluit van de directie is niet voor beroep hervatbaar.

Nederlands recht
Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden in strijd mochten zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en wordt deze vervangen door een door Laco Nederland BV vast te stellen vergelijkbare bepaling.

Actievoorwaarden Kidsclub actie (Nuenen)

Actievoorwaarden

Huisregels

⦁ De Laco Kidsclub is een professionele oppasservice, met andere huisregels dan een kinderdagopvang. Houd hier alsjeblieft rekening mee.
⦁ Elke ochtend en tijdens de zwemlessen geopend, zie onderstaande openingstijden.
⦁ De Laco Kidsclub is op zondag gesloten.
⦁ Voor kinderen vanaf 3 maanden tot en met 7 jaar.
⦁ Reservering bij de receptie of telefonisch, reserveren kan maximaal 7 dagen vooraf en is altijd op basis van beschikbaarheid.
⦁ Je kan alleen voor je eigen kind(eren) reserveren.
⦁ Afmelden kan maximaal 24 uur vooraf. 
⦁ Wanneer je je kind(eren) 3 keer te laat hebt afgemeld, of niet hebt afgemeld, kan dat consequenties hebben op de reserveringsmogelijkheid.
⦁ Uit veiligheidsoverweging hanteren we een maximum aantal kinderen van 20. Dit aantal is inclusief 2 baby’s. Onder baby’s verstaan we kinderen tot leeftijd van 1 jaar.
⦁ Kind(eren) mogen maximaal 1.5 uur verblijven bij de Laco Kidsclub.
⦁ Kinderen krijgen vanuit de Laco Kidsclub geen eten en drinken. Uiteraard mag er wel eigen eten en drinken genuttigd worden op de daarvoor bestemde plaats.
⦁ Als het nodig is verschonen wij je kind(eren), zorg er wel voor dat je dan enkele luiers achterlaat voor de medewerker. 
⦁ Kinderwagens en maxi cosies mogen gestald worden bij de oppasservice op daarvoor bestemde plaats. Zo kan uw kind hierin slapen onder toeziend oog van onze medewerkers.                           
⦁ Het is niet toegestaan dat ouders het sportcentrum verlaten, wanneer het kind nog in de Laco Kidsclub verblijft.
⦁ Het is van belang dat je als ouder altijd het logboek invult. We vragen je om je naam, handtekening en telefoonnummer. Wanneer er bijzonderheden zijn moeten deze ook hierin aangegeven worden.
⦁ Wanneer je kind ziek is, kan je geen gebruik maken van de Laco Kidsclub. Word je kind ziek dan wordt je als ouder verzocht het kind op te komen halen zonder restitutie van gelden.
⦁ Ouder kan te allen tijde verzocht worden om het kind op te komen halen zonder restitutie van gelden.
⦁ Ouders mogen altijd een kijkje komen nemen in de Kidsclub tijdens het spelen.
 
Vergeet niet dat dit een professionele oppasservice is met andere huisregels dan een kinderdagopvang. Houd hier a.u.b. rekening mee.

  ochtend  middag
maandag 08.45 tot 11.00 15.00 tot 17.00
dinsdag 08.45 tot 11.00 15.00 tot 17.00
woensdag 08.45 tot 11.00 13.45 tot 17.00
donderdag 08.45 tot 11.00 15.00 tot 17.00
vrijdag 08.45 tot 11.00 15.00 tot 17.00
zaterdag 08.45 tot 11.00 gesloten
zondag gesloten gesloten

  

Algemene voorwaarden BBQ donut (Nuenen)

Reserveren
•    De reservering is pas definitief zodra u een reserveringsbevestiging heeft ontvangen van Laco Strandbad Nuenen.
•    De reservering dient minimaal 48 uur vooraf plaats te vinden.
•    50% van het totaalbedrag dient vooraf te zijn voldaan op rekening NL34RABO0122360869 ter name van Laco Strandbad Nuenen.
•    Na de bevestiging van uw reservering geldt het wijzigings- en annuleringsbeleid.
•    De boten zijn niet los of per uur ter huur. Het is alleen mogelijk in combinatie met een arrangement van maximaal 3 uur per shift. Hier kan flexibel mee omgegaan worden maar uitgangspunten zijn de volgende: 10.00 – 13.00, 13.30 – 16.30 en 17.00 – 20.00 uur.

Wijzigen en annuleren
•    Wijzigen en annuleringen kunnen maximaal 3 dagen voor de geplande datum telefonisch (040 283 10 46) door gegeven worden.
•    Wijzigen van datum/tijdstip kan kosteloos 3 dagen voor de geplande datum door gevoerd worden op basis van beschikbaarheid.
•    Als een annulering  tot 72 uur van te voren plaatsvindt wordt hiervoor 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht.
•    Als een annulering binnen 72 uur van te voren plaatsvindt wordt het totaal bedrag gefactureerd.

Slecht weer
•    Bij slecht weer (harde regen, onweer en/of harde wind) is het niet mogelijk om gebruik te maken van de BBQ donut. In overleg kan op basis van beschikbaarheid gezocht worden naar een alternatieve datum. Dit dient 72 uur van te voren in overleg besproken te worden. Als alternatief is het ook mogelijk om de barbecue, high tea, high wine of beer op locatie binnen te doen.

Veiligheid en gebruik
•    De persoon aan het roer is en blijft nuchter (drugs en alcohol).
•    De bestuurder en huurder van de BBQ donut dient 18+ te zijn. Hij/zij hoeft niet in het bezit te zijn van een vaarbewijs, maar wel van een geldig legitimatiebewijs.
•    Er mag geen alcohol genuttigd worden door personen jonger dan 18 jaar.
•    Varen met de BBQ Donut is op eigen risico. Laco Strandbad Nuenen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade aan uw eigendommen ontstaan voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart.
•    Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers.
•    Kinderen zonder zwemdiploma A dienen een zwemvest te dragen
•    Roken en openvuur buiten het gebruik van de aanwezige barbecue is verboden op de BBQ donut.
•    Het is verboden om vanaf de BBQ donut te water en/of aan wal te gaan buiten de daarvoor bestemde aanleg steiger.
•    Er mag alleen gebruik gemaakt worden van het vaarwater buiten de lijnen.
•    De BBQ donut dient 25 meter van de kant te blijven tijdens het varen i.v.m. ondiep water.
•    Veroorzaak geen hinder en/of overlast bij de andere gebruikers van de plas.
•    Mochten er opvarende van of aan boord willen gaan dan dient er gebruik  gemaakt te worden van de daarvoor bestemde aanmeer plaats.
•    Afval van de BBQ of andere zaken mogen niet in het water worden gegooid.
•    Het is niet toegestaan de BBQ donut door te verhuren of in welke vorm dan ook commercieel in te zetten voor eigen gewin zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.
•    Indien u de BBQ donut later dan op het afgesproken tijdstip terugbrengt worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht. Voor ieder half uur dat u te laat bent bedragen de kosten € 100,00.
•    De borg bedraagt €100,- deze dient contant te worden betaald bij de receptie. Na gebruik van BBQ donut wordt deze gecontroleerd op schade en/of gebreken.
•    Indien u de BBQ donut extreem vuil terugbrengt, kan besloten worden om € 25,00 schoonmaakkosten in rekening te brengen, te verrekenen met de borg.
•    De BBQ donut worden verhuurd aan een minimum van 4 en een maximum van 10 personen.
•    Voor vertrek dient u de voorwaarden te ondertekenen.
•    Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijden te worden nageleefd.
•    Laco Strandbad Nuenen het recht om de vaartocht te weigeren of per direct te beëindigen als gebruikers van de BBQ donut de regels niet naleven. Dit geeft de huurder echter niet het recht tot terugvordering van het (reeds betaalde) totaalbedrag of een deel daarvan.
•    Op eventuele geschillen is altijd het Nederlands recht van toepassing.